Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Aktualizace přehrávače Adobe Flash Player

Co je Flash Player?

Adobe Flash Player je software vytvořený společností Adobe, který umožňuje prohlížení interaktivního obsahu a aplikací na webu. Obsah kompatibilní s přehrávačem Flash Player (soubory SWF a FLV) se nachází na celém Internetu a přehrávač Flash Player je nainstalován v 98 % stolních počítačů na světě. Chcete-li si prohlédnout několik skvělých ukázek obsahu vytvořeného technologií Flash nebo chcete-li se dozvědět více o vytváření obsahu SWF nebo FLV, navštivte web společnosti Adobe.

Proč se zobrazuje výzva k instalaci aktualizace?

Společnost Adobe v pravidelných intervalech přehrávač Flash Player aktualizuje o nové funkce nebo opravy a automaticky vás upozorňuje na skutečnost, že si aktualizovanou verzi můžete ihned nainstalovat. K instalaci aktualizace jste vyzváni proto, že je nyní k dispozici. Dalším důvodem je to, že je nástroj Správce nastavení nakonfigurován tak, aby vám v případě dostupnosti aktualizace bylo zasláno upozornění.

Aktualizace přehrávače Flash Player pomáhají zajistit jeho řádné fungování a mohou obsahovat změny zabezpečení nebo nové funkce produktu. Společnost Adobe doporučuje, abyste aktualizace na nejnovější verze přehrávače Flash Player instalovali co nejdříve poté, kdy budou zveřejněny – a to hlavně v případech, kdy se jedná o aktualizaci zabezpečení.

Poznámka: Automatické upozorňování je dostupné na všech platformách se systémem Windows. K instalaci softwaru do počítače rovněž potřebujete oprávnění. To znamená, že je nutné se přihlásit jako správce nebo jako uživatel, který má oprávnění k instalaci softwaru.

Je stažení přehrávače Flash Player zpoplatněno?

Ne. Společnost Adobe nabízí přehrávač Flash Player ke stažení bezplatně.

Souvisí přehrávač Flash Player s reklamami v automaticky otevíraných oknech, které se mi zobrazují v počítači?

Technologie Flash se kromě mnoha jiných typů online obsahu používá i u některých reklam na webu. K zobrazení takového obsahu se používá přehrávač Flash Player. Kromě případů, kdy jsou předmětem reklamy produkty nebo služby společnosti Adobe, je vytváření a umisťování těchto reklam prováděno jinými subjekty, nezávislými na společnosti Adobe.

Jaké informace jsou posílány společnosti Adobe?

Přehrávač Flash Player při automatickém upozorňování a aktualizaci neodesílá společnosti Adobe žádné informace, které by se týkaly vás či vašeho počítače. Pouze si vyžádá data z webu Adobe.com, aby určil, zda se jedná o nejnovější verzi. Nejsou přenášeny žádné informace. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů*.

Přehrávač Flash Player zpřístupňuje omezené množství informací o výkonu počítače a může obsahu SWF nebo FLV povolit ukládání dat do určitých umístění ve vašem počítači. Jako uživatel přehrávače Flash Player však máte kontrolu nad nastavením ochrany osobních údajů a ukládání informací pro jednotlivé nebo všechny weby. Další informace o konfiguraci nastavení ochrany osobních údajů a zabezpečení naleznete v tématu K čemu slouží nástroj Správce nastavení?.

Jsou se stažením přehrávače Flash Player spojeny nějaké bezpečnostní problémy?

I když je prohlížení webů a stahování informací z Internetu vždy spojeno s jistým rizikem, společnost Adobe podnikla rozsáhlé kroky k tomu, aby tato rizika při stahování aktualizací z webu Adobe.com prakticky eliminovala. Aktualizace přehrávače Flash Player jsou stahovány prostřednictvím zabezpečeného spojení a společnost Adobe každou aktualizaci před zveřejněním důkladně kontroluje, aby pomohla zajistit její bezpečnost pro zákazníky. Mechanizmus automatických aktualizací navíc povoluje stahování aktualizací pouze z webu Adobe.com.

V některých případech nová verze stahovaného přehrávače Flash Player obsahuje vylepšení, která vašemu počítači při prohlížení Internetu zajišťují dodatečnou ochranu.

Jak změním četnost doručování upozornění na aktualizace?

Na panelu Globální nastavení upozorňování můžete změnit, jak často bude přehrávač Flash Player zjišťovat dostupnost aktualizací. Pokud nechcete, aby vám byla upozornění zasílána, můžete zrušit označení možnosti Upozornit, až bude k dispozici aktualizace přehrávače Adobe Flash Player.

Jak postupovat v případě, že nechci, aby mi byla doručována upozornění na aktualizace?

Pokud již nechcete, aby vám byla upozornění na aktualizace doručována, zrušte na panelu Globální nastavení upozorňování označení možnosti Upozornit, až bude k dispozici aktualizace přehrávače Adobe Flash Player. Aktualizovanou verzi přehrávače Flash Player si můžete stáhnout ze stránky Ke stažení společnosti Adobe.

Jak provedu ruční ověření dostupnosti aktualizací?

Uživatelé na všech podporovaných platformách mohou ručně ověřit, zda je jejich nainstalovaný přehrávač Flash Player tou nejnovější a nejbezpečnější verzí. Chcete-li ověřit, kterou verzi přehrávače Flash Player používáte, přejděte na domovskou stránku přehrávače Flash Player*. Na této stránce bude spuštěn test, který vám oznámí právě nainstalovanou verzi přehrávače Flash Player a zobrazí seznam všech nejnovějších dostupných verzí pro danou platformu. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi přehrávače Flash Player, navštivte stránku instalace.

Uživatelé se mohou seznámit s doporučeními pro zabezpečení přehrávače Flash Player. Na této stránce jsou popsány dostupné aktualizace zabezpečení pro různé verze přehrávače Flash Player. V horní části stránky se rovněž můžete přihlásit k příjmu e-mailových oznámení o všech budoucích informacích o zabezpečení.