Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Panel Globální nastavení ochrany osobních údajů

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Poznámka: Správce nastavení, který je zobrazen výše, není obrázek, jedná se o skutečný nástroj Správce nastavení. Klepnutím na jednotlivé karty zobrazíte různé panely a klepnutím na možnosti na panelech můžete měnit nastavení přehrávače Adobe Flash Player.

Pomocí tohoto panelu můžete obnovit nastavení ochrany osobních údajů přehrávače Flash Player:

  • Pokud vyberete možnost Vždy odmítnout a svůj výběr potvrdíte, všem webům, které se pokusí použít vaši kameru nebo mikrofon, bude odmítnut přístup. Dotaz, zda web může použít vaši kameru nebo mikrofon, nebude znovu zobrazen. Tato akce se týká navštívených i nenavštívených webů.
  • Pokud vyberete možnost Vždy se dotázat a svůj výběr potvrdíte, všechny weby, které se pokusí použít vaši kameru nebo mikrofon, budou muset požádat o vaše svolení. Tato akce se týká navštívených i nenavštívených webů.

Pokud jste dříve na panelu Nastavení ochrany osobních údajů vybrali možnost Zapamatovat, a nastavili tak trvale pro jeden nebo více webů povolení nebo odmítnutí přístupu, výběrem možnosti Vždy se dotázat nebo Vždy odmítnout dojde ke zrušení výběru možnosti Zapamatovat pro všechny tyto weby. Jinými slovy, zde provedený výběr potlačí veškeré předchozí výběry, které jste provedli na panelu Nastavení ochrany osobních údajů.

Po výběru možnosti Vždy se dotázat nebo Vždy odmítnout (nebo místo toho) můžete definovat nastavení ochrany osobních údajů pro weby, které jste již navštívili. Zde například můžete vybrat možnost Vždy odmítnout, poté použít panel Nastavení ochrany osobních údajů webu a pro jednotlivé weby, které znáte a které považujete za důvěryhodné, vybrat možnost Vždy povolit.

Přehled potíží souvisejících s ochranou osobních údajů naleznete v tématu Co jsou nastavení ochrany osobních údajů? v diskuzi o nástroji Správce nastavení.