Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Panel Globální nastavení ukládání

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Poznámka: Správce nastavení, který je zobrazen výše, není obrázek, jedná se o skutečný nástroj Správce nastavení. Klepnutím na jednotlivé karty zobrazíte různé panely a klepnutím na možnosti na panelech můžete měnit nastavení přehrávače Adobe Flash Player.

Weby občas mohou chtít do počítače ukládat takové informace, jako je vaše nejvyšší dosažené skóre ve hře běžící v prostředí přehrávače Flash Player, nebo informace o tom, které produkty jste si zakoupili. Na panelu Globální nastavení ukládání můžete nastavit velikost diskového prostoru, který mohou weby použít k ukládání informací, nebo webům můžete ukládání informací zcela zakázat. (Pokud webům zabráníte v ukládání informací, nemusí pracovat tak, jak byly navrženy.)

Na tomto panelu můžete definovat výchozí nastavení ukládání pro weby, které jste dosud nenavštívili. (Chcete-li změnit nastavení pro weby, které jste již navštívili, použijte panel Nastavení ukládání webu.) V následujícím seznamu je uveden popis jednotlivých možností ukládání:

 • Pokud nechcete aplikacím z žádného webu umožnit ukládání informací do počítače a nechcete na to být znovu dotazováni, vyberte možnost Znovu se nedotazovat. Tato akce neodstraní žádné již uložené informace. (Chcete-li odstranit existující informace, použijte možnost Odstranit na panelu Nastavení ukládání webu.)
 • Pokud chcete možnost ukládání informací do počítače jednotlivými aplikacemi z webu posuzovat případ od případu, posuňte jezdec zcela do leva (možnost Žádné). Vždy, když bude aplikace potřebovat uložit informace do počítače, budete požádáni o další prostor na disku.
 • Chcete-li aplikacím ze všech webů umožnit ukládání takového množství informací, jaké je potřeba, přesuňte jezdec zcela doprava (možnost Neomezeno).
 • Chcete-li aplikacím ze všech webů umožnit ukládání do počítače, ale zároveň chcete omezit množství diskového prostoru, který mohou použít, přesuňte jezdec tak, aby byla vybrána možnost 10 kB, 100 kB, 1 MB nebo 10 MB. Pokud aplikace vyžaduje více místa, než jste vyhradili, budete za běhu aplikace požádáni o více diskového prostoru.
 • (Flash Player 8 a novější) Pokud nechcete obsahu jiných výrobců umožnit ukládání informací do počítače, zrušte označení u možnosti Povolte obsahu Flash třetích stran uložení informací do vašeho počítače.

  Při návštěvě webu představuje obvykle adresa zobrazená v adresním řádku internetového prohlížeče místo, kde se nachází většina webu. Pokud například navštívíte fiktivní web www.[hotel].com, většina webu je umístěna na adrese www.[hotel].com. Weby někdy kombinují obsah z různých zdrojů. Například www.[hotel].com může zobrazovat rezervační formulář ve formátu Flash, který však pochází z webu [reservations.hotel].com. Obsah druhého webu se nazývá obsah jiného dodavatele.

  Obsah jiného dodavatele se může pokoušet ukládat informace do vašeho počítače. V příkladu hotelových rezervací můžete být ochotni webu [reservations.hotel].com umožnit ukládání informací do svého počítače (například údaje o tom, jaké hotely upřednostňujete), aby bylo možné vytvořit rezervaci. Nemusíte však být ochotni obsahu jiných dodavatelů umožnit, aby do počítače ukládal informace při jiných situacích. Například půjčovna aut na adrese www.[my-car-rental].com může mít reklamní proužek na adrese www.[hotel].com, který slouží ke sledování vašeho využívání webu a k zaznamenávání vašich preferencí.

  Chcete-li jiným dodavatelům zabránit v ukládání informací do vašeho počítače, zrušte výběr možnosti Povolte obsahu Flash třetích stran uložení informací do vašeho počítače. Tato možnost je k dispozici pouze u přehrávače Flash Player 8 a novějšího. Společnost Adobe doporučuje, abyste provedli upgrade na nejnovější verzi přehrávače Flash Player, která je k dispozici.
 • (Flash Player 9.0.115.0 a novější) Pokud nechcete ukládat součásti Flash do svého počítače, zrušte označení u možnosti Ukládejte společné komponenty Flash a snižte tak časy stahování.

  Přehrávač Flash Player umožňuje ukládání společných nebo sdílených souborů SWF nebo FLV a dalších součástí z různých webů, čímž dochází k výraznému zkrácení časů stahování a k rychlejšímu prohlížení. Například www.[hotel].com a [reservations.hotel].com mohou na svých stránkách využívat stejné součásti od společnosti Adobe.

Přehled problémů souvisejících s ukládáním naleznete v tématu Co jsou nastavení ukládání? v diskuzi o nástroji Správce nastavení.