Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Panel Globální nastavení zabezpečení

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Poznámka: Správce nastavení, který je zobrazen výše, není obrázek, jedná se o skutečný nástroj Správce nastavení. Klepnutím na jednotlivé karty zobrazíte různé panely a klepnutím na možnosti na panelech můžete měnit nastavení přehrávače Adobe Flash Player.

Pokud jste návrháři nebo vývojáři aplikací pro přehrávač Flash Player, přečtěte si místo toho téma Globální nastavení zabezpečení pro tvůrce obsahu.

Na panelu Globální nastavení zabezpečení můžete určit, zda může obsah SWF nebo FLV používající starší pravidla zabezpečení přistupovat k Internetu. (Informace o tom, k čemu toto nastavení slouží, naleznete v tématu Co jsou nastavení zabezpečení?.) Rozhodování, zda je bezpečné povolit starší pravidla zabezpečení, si můžete usnadnit tak, že se sami sebe zeptáte: Stáhl(a) jsem si původně tento obsah osobně z webu, který považuji za důvěryhodný? Pokouší se obsah SWF nebo FLV komunikovat s webem, který považuji za důvěryhodný? Web, se kterým chce obsah SWF nebo FLV komunikovat, je uveden v automaticky otevíraném dialogovém okně, které se zobrazí při prvním pokusu obsahu SWF nebo FLV o komunikaci s tímto webem.

Máte následující možnosti:

 • Můžete přehrávač Flash Player nastavit tak, aby vždy požadoval vaše svolení před tím, než umožní obsahu SWF nebo FLV použít starší pravidla zabezpečení, aby vždy umožnil obsahu SWF nebo FLV použít starší pravidla zabezpečení nebo aby vždy odepřel obsahu SWF nebo FLV právo používat starší pravidla zabezpečení. Tyto možnosti v horní části panelu platí jak pro obsah SWF nebo FLV, který používáte na webu, tak pro obsah SWF nebo FLV uložený místně v počítači. Další informace o tématu Místní obsah a obsah online, který využívá starší pravidla zabezpečení naleznete níže.
 • (Flash Player 8 a novější) Za účelem dosažení vyšší úrovně kontroly můžete konkrétnímu obsahu SWF nebo FLV v počítači umožnit, aby k přístupu k libovolným webům použil starší pravidla zabezpečení. Tato možnost ve spodní části panelu se vztahuje pouze na obsah SWF nebo FLV, který je uložen místně v počítači, a ke kterému není přistupováno z webu. Další informace naleznete v tématu Obsah SWF nebo FLV uložený ve vašem počítači (Flash Player 8 a novější).

Pokud obsahu SWF nebo FLV neumožníte použít starší pravidla zabezpečení, obsah může nebo také nemusí pracovat, jak byl navržen. Pokud se v souvislosti s tímto nastavením rozhodnete jinak, můžete se vždy vrátit na panel Globální nastavení zabezpečení a toto nastavení změnit.

Přehled problémů souvisejících s globálním nastavením zabezpečení naleznete v tématu Co jsou nastavení zabezpečení? v diskuzi o nástroji Správce nastavení.

Místní obsah a obsah online, který využívá starší pravidla zabezpečení

Některý obsah SWF nebo FLV na webech nebo v místním počítači využívá k přístupu k informacím z jiných webů nebo ke komunikaci s Internetem starší pravidla zabezpečení. Můžete například nakupovat na webu boty.spolecnostA.cz. Chcete do nákupního vozíku přidat sandály, ale cena sandálů je uvedena na jiném webu, na webu sandaly.spolecnostA.cz. V tomto příkladu se první web pokouší o přístup k druhému s použitím starších pravidel zabezpečení. Také může dojít k tomu, že se obsah SWF nebo FLV uložený místně ve vašem počítači pokusí o komunikaci s Internetem. Pokud obsah využívá starší pravidla zabezpečení a pokouší se provádět tyto operace, přehrávač Flash Player vás požádá o povolení. Oprávnění můžete nastavit tak, že bude mít vliv na veškerý obsah SWF nebo FLV využívající starší systém zabezpečení:

 • Pokud chcete, aby se přehrávač Flash Player vždy dotazoval na vaše svolení před použitím starších pravidel zabezpečení, vyberte možnost Vždy požádat o povolení. Výběrem této možnosti získáte možnost rozhodnout případ od případu, zda je obsah SWF nebo FLV důvěryhodný. (Důvěryhodný web je dobře známý web, který znáte a kterému důvěřujete.) Když se obsah SWF nebo FLV pokusí použít starší pravidla zabezpečení, zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem týkajícím se zabezpečení. V tuto chvíli můžete obsahu SWF nebo FLV použití starších pravidel zabezpečení povolit nebo odepřít.
 • Pokud chcete obsahu SWF nebo FLV vždy povolit použití starších pravidel zabezpečení, vyberte možnost Vždy povolit přístup. Výběrem této možnosti přehrávači Flash Player sdělujete, že důvěřujete veškerému obsahu SWF nebo FLV a nechcete tento dotaz již příště zobrazovat. Automaticky otevírané okno s dotazem týkajícím se zabezpečení se již znovu nezobrazí.

  Tato možnost je praktická, ale může také povolit sdílení informací, jako jsou osobní údaje zadané na jednom webu, mezi různými weby.
 • Pokud nechcete obsahu SWF nebo FLV povolit použití starších pravidel zabezpečení, vyberte možnost Vždy odmítnout přístup. Výběr této možnosti znamená, že nedůvěřujete žádnému obsahu SWF nebo FLV, který využívá starší systém zabezpečení. Automaticky otevírané okno s dotazem týkajícím se zabezpečení se již nezobrazí.

  Vzhledem k tomu, že obsah SWF nebo FLV nebude moci k přístupu k informacím z jiných webů využívat starší systém zabezpečení, nemusí takový obsah pracovat tak, jak byl navržen.

Obsah SWF nebo FLV uložený ve vašem počítači (Flash Player 8 a novější)

Některý obsah SWF nebo FLV, který jste si stáhli do počítače, se může pokusit použít starší pravidla zabezpečení ke komunikaci s Internetem. Můžete například do offline aplikace pro sledování výdajů, běžící v prostředí přehrávače Flash Player, zadávat data a poté tyto údaje odesílat ke zpracování na web společnosti. V jiném příkladu se může systém nápovědy běžící v prostředí přehrávače Flash Player, nainstalovaný ve vašem počítači, připojit k Internetu a zjišťovat přítomnost aktualizovaného obsahu.

Přidáním umístění obsahu na panel Zabezpečení můžete určit, který obsah SWF nebo FLV ve vašem počítači může vždy využívat starší pravidla zabezpečení. Po přidání umístění ve vašem počítači na panelu Zabezpečení je obsah v tomto umístění považován za důvěryhodný. Přehrávač Flash Player nebude žádat vaše svolení a bude mu vždy umožněno použít starší pravidla zabezpečení, a to i v případě, kdy je na panelu Zabezpečení vybrána možnost Vždy odmítnout. Seznam Vždy důvěřovat souborům v těchto umístěních má přednost před možnostmi na panelu Nastavení. To znamená, že pokud jste místnímu a webovému obsahu odmítli právo používat starší pravidla zabezpečení, místní soubory v seznamu důvěryhodných umístění mohou vždy využívat starší pravidla.

Seznam Vždy důvěřovat souborům ve spodní části panelu se vztahuje konkrétně k obsahu SWF nebo FLV, který jste si stáhli do počítače, ne k obsahu, který používáte při návštěvě webu.

(Flash Player 8 a novější) Nastavení, že obsah SWF nebo FLV ve vašem počítači může ke komunikaci s Internetem používat starší pravidla zabezpečení:

 1. Na panelu Globální nastavení zabezpečení v nástroji Správce zabezpečení výše klepněte na rozevírací nabídku a vyberte možnost Přidat umístění.

  Otevře se dialogové okno Přidat umístění. Pokud jste se do nástroje Správce nastavení dostali klepnutím na tlačítko Nastavení v dialogovém okně, obsahuje okno Přidat umístění cestu, která vypadá zhruba takto: C:\název_adresáře\název_souboru.swf nebo /Users/název_adresáře/název_souboru.swf. Podle této cesty poznáte, který soubor se pokoušel o komunikaci s Internetem a byl zastaven zabezpečením obsahu Flash. Pokud je součástí cesty obsah, kterému chcete umožnit komunikaci s Internetem, zkopírujte cestu do okna Důvěřovat tomuto umístění. Můžete také klepnout na jedno z tlačítek Procházet a obsah vyhledat sami.

  Můžete přidat jeden soubor nebo celý adresář. Pokud přidáte celý adresář, všechny jeho soubory a podadresáře budou považovány za důvěryhodné. Některý obsah SWF nebo FLV obsahuje více souvisejících souborů a může být potřeba jako důvěryhodný nastavit celý adresář, ve kterém jsou všechny související soubory umístěny. Obecně nedoporučujeme nastavovat jako důvěryhodné adresáře nejvyšší úrovně.
 2. Klepněte na tlačítko Potvrdit.

  Umístění je přidáno na panel Nastavení zabezpečení. Uvedená umístění mohou vždy používat starší nastavení zabezpečení, a to i v případě, kdy jsou v horní části panelu Zabezpečení vybrány možnosti Vždy odmítnout nebo Vždy se dotázat.

  Po přidání důvěryhodných umístění je nutné místní obsah SWF nebo FLV restartovat, a to buďto obnovením stránky v prohlížeči, nebo restartováním přehrávače.