Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Panel Nastavení ukládání webu

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Poznámka: Správce nastavení, který je zobrazen výše, není obrázek, jedná se o skutečný nástroj Správce nastavení. Klepnutím na jednotlivé karty zobrazíte různé panely a klepnutím na možnosti na panelech můžete měnit nastavení přehrávače Adobe Flash Player.

Seznam výše uvedených webů je uložen pouze ve vašem počítači, abyste mohli prohlížet nebo měnit svá nastavení místního úložiště. Společnost Adobe nemá k tomuto seznamu ani k ostatním informacím, které weby uložily do vašeho počítače, přístup.

Na tomto panelu můžete zadat nastavení úložiště pro každý z webů, které jste navštívili. Seznam Navštívené weby zobrazuje pro jednotlivé weby následující informace:

  • Název webu
  • Množství diskového prostoru, který web použil k uložení informací do počítače
  • Maximální množství diskového prostoru, který může web použít před tím, než požádá o dodatečné místo

Na tomto panelu můžete změnit nastavení ukládání pro web nebo tento web odstranit, aby při případné další návštěvě místo libovolného individuálního nastavení, které jste mohli nastavit, použil vaše globální nastavení. Můžete také odstranit všechny weby, čímž dojde ke smazání veškerých informací, které již mohly být uloženy ve vašem počítači.

Poznámka: Chcete-li definovat množství prostoru na disku, které mohou dosud nenavštívené weby využít k ukládání informací do vašeho počítače, nebo chcete-li dosud nenavštíveným webům zabránit v ukládání informací do vašeho počítače, použijte panel Globální nastavení ukládání.

Změna nastavení ukládání

Chcete-li definovat nastavení ukládání pro web, vyberte tento web v seznamu Navštívené weby a poté změňte jeho nastavení ukládání dle potřeby. V následujícím seznamu je uveden popis jednotlivých možností ukládání:

  • Pokud aplikacím z tohoto webu nechcete umožnit ukládání informací do počítače a nechcete na to být znovu dotazováni, vyberte možnost Znovu se nedotazovat.
  • Pokud chcete aplikacím z tohoto webu umožnit ukládání informací do počítače, ale chcete jednotlivé aplikace posuzovat případ od případu, přesuňte jezdec zcela doleva. Při každém požadavku aplikace na uložení informací do počítače se zobrazí dotaz s požadavkem na další prostor na disku.
  • Chcete-li aplikacím z tohoto webu umožnit ukládání takového množství informací, jaké je potřeba, přesuňte jezdec zcela doprava.
  • Chcete-li aplikacím z tohoto webu umožnit ukládání do počítače, ale zároveň chcete omezit množství diskového prostoru, který mohou použít, přesuňte jezdec tak, aby byla vybrána možnost 10 kB, 100 kB, 1 MB nebo 10 MB. Pokud aplikace vyžaduje více místa, než jste vyhradili, zobrazí se za běhu aplikace dotaz s žádostí o více diskového prostoru.

Poznámka: Pokud již nějaká aplikace z vybraného webu uložila nějaké informace do vašeho počítače a vyberete hodnotu, která je nižší než množství již uložených informací, přehrávač Flash Player vás bude informovat, že veškeré již uložené informace budou odstraněny.

Odstranit web

Pokud vyberete nějaký web a poté klepnete na možnost Odstranit web, bude tento web odebrán ze seznamu navštívených webů. Všechny informace, které tento web uložil do vašeho počítače, budou vymazány. (Svůj výběr budete moci potvrdit nebo zrušit.)

Pokud web po jeho odstranění znovu navštívíte, množství diskového prostoru, které tento web může použít k ukládání informací do vašeho počítače, bude nastaveno na množství definované na panelu Globální nastavení ukládání. Pokud se web pokusí použít vaši kameru nebo mikrofon a vy jste na panelu Globální nastavení ochrany osobních údajů nepoužili možnost Vždy odmítnout, zobrazí se dotaz, zda chcete takový přístup povolit nebo odmítnout.

Odstranit všechny weby

Pokud klepnete na možnost Odstranit všechny weby, budou všechny weby z vašeho seznamu navštívených webů odebrány. Všechny informace, které web uložil do vašeho počítače, budou vymazány. (Svůj výběr budete moci potvrdit nebo zrušit.)

Pokud web po jeho odstranění znovu navštívíte, množství diskového prostoru, které tento web může použít k ukládání informací do vašeho počítače, bude nastaveno na množství definované na panelu Globální nastavení ukládání. Pokud se web pokusí použít vaši kameru nebo mikrofon a vy jste na panelu Globální nastavení ochrany osobních údajů nepoužili možnost Vždy odmítnout, zobrazí se dotaz, zda chcete takový přístup povolit nebo odmítnout.