Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Panel Nastavení přehrávání chráněného obsahu

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Poznámka: Správce nastavení, který je zobrazen výše, není obrázek, jedná se o skutečný nástroj Správce nastavení. Klepnutím na jednotlivé karty zobrazíte různé panely a klepnutím na možnosti na panelech můžete měnit nastavení přehrávače Adobe Flash Player.

Na panelu Nastavení přehrávání chráněného obsahu můžete vymazat licenční soubory stažené do počítače.

Některý obsah na Internetu chrání jeho poskytovatelé pomocí softwaru Adobe Flash Access. Chtějí-li uživatelé tento chráněný obsah zobrazit, musí od poskytovatele obsahu nejdříve získat potřebnou licenci. Tyto licence k obsahu jsou automaticky staženy do počítače například při pronajmutí si nebo zakoupení chráněného obsahu. Přehrávač Flash Player tyto licence uloží do počítače.

Pokud se obsah nepřehrává správně, bude možná nutné vymazat licenční soubory. Vymazání stávajících licenčních souborů vám může doporučit například pracovník technické podpory poskytovatele obsahu, abyste je mohli stáhnout znovu,

Při vymazání licenčních souborů buďte opatrní. Při vymazání licenčních souborů přehrávač Flash Player vymaže všechny licenční soubory pro chráněný obsah přehrávaný ve vašem počítači. Přehrávání tohoto obsahu v přehrávači Flash Player nebude v tomto počítači možné, dokud od poskytovatele obsahu nestáhnete nové licence.

Při vymazání nejsou licenční soubory odebrány z počítače. Chcete-li tyto soubory odebrat trvale, naleznete informace v této technické poznámce týkající se podpory aplikace Flash Access*.