Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Panel Sítě peer-assisted

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Poznámka: Správce nastavení, který je zobrazen výše, není obrázek, jedná se o skutečný nástroj Správce nastavení. Klepnutím na jednotlivé karty zobrazíte různé panely a klepnutím na možnosti na panelech můžete měnit nastavení přehrávače Adobe Flash Player.

Seznam výše uvedených webů je uložen pouze ve vašem počítači, abyste mohli prohlížet nebo měnit svá nastavení sítí peer-assisted. Společnost Adobe nemá k tomuto seznamu ani k ostatním informacím, které weby uložily do vašeho počítače, přístup.

Tento panel slouží k zadání nastavené sítí peer-assisted pro každý web, který jste navštívili. Informace o sítích peer-assisted a informace potřebné k rozhodnutí, zda máte tyto sítě povolit či nikoli, naleznete v tématu Co jsou sítě peer-assisted?

Seznam Navštívené weby zobrazuje pro jednotlivé weby následující informace:

  • Název navštíveného webu
  • Nastavení sítě peer-assisted pro daný web

Změna nastavení sítí

Chcete-li zadat nastavení pro konkrétní web, vyberte tento web v seznamu Navštívené weby a podle potřeby změňte jeho nastavení. V následujícím seznamu je uveden popis jednotlivých možností:

  • Pokud nechcete, aby web sdílel vaši šířku pásma, a nechcete na to být znovu dotazováni, vyberte možnost Vždy odmítnout.
  • Pokud chcete, aby daný web sdílel vaši šířku pásma, a nechcete na to být znovu dotazováni, vyberte možnost Vždy povolit.
  • Pokud chcete, aby přehrávač Flash Player před sdílením šířky pásma vždy zobrazil dotaz, vyberte možnost Vždy se dotázat.

Zakázání uplinku sítí P2P pro všechny

Pokud nikdy nechcete sdílet šířku pásma, vyberte možnost Zakázat uplink sítí P2P pro všechny. Toto nastavení se týká navštívených i nenavštívených webů. Pokud zrušíte výběr této možnosti, bude pro jednotlivé weby obnoveno předchozí nastavení (existuje-li).