Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Instellingenbeheer

Wie gebruikt deze Settings Manager?

.

Vanaf Flash Player 10.3 vervangt de Local Settings Manager deze Online Settings Manager voor het beheer van algemene instellingen op Windows-, Mac- en Linux-computers.De Local Settings Manager kunt u in Windows bereiken vanuit het Configuratiescherm en op Mac vanuit Systeemvoorkeuren. Gebruikers van andere besturingssystemen en eerdere versies van Flash Player kunnen Online Settings Manager verder blijven gebruiken zoals hier is beschreven.

Gebruikers van andere besturingssystemen en eerdere versies van Flash Player kunnen Online Settings Manager verder blijven gebruiken zoals hier is beschreven.

  • Windows: klik op Start > Instellingen > Configuratiescherm > Flash Player
  • Macintosh: Systeemvoorkeuren (onder Overige) en klik op Flash Player
  • Linux Gnome: System > Preferences > Adobe Flash Player
  • Linux KDE: System Settings > Adobe Flash Player

Als u de Help voor de lokale Settings Manager wilt raadplegen, klikt u op een van de koppelingen 'Meer informatie….' (Learn more…) op het tabblad Settings Manager of klikt u op een van deze links:


Naam van tabblad/Help-pagina URL
Opslag http://adobe.com/go/flash-player-settings-storage_nl
Camera en microfoon http://adobe.com/go/flash-player-settings-camera-and-mic_nl
Afspelen http://adobe.com/go/flash-player-settings-playback_nl
Geavanceerd http://adobe.com/go/flash-player-settings-advanced_nl

Wat kan ik doen met Settings Manager?

Adobe streeft ernaar u mogelijkheden te bieden voor het beheren van SWF- en FLV-inhoud en toepassingen die in Adobe Flash Player worden uitgevoerd. Met Flash Player Settings Manager kunt u algemene privacy-instellingen, opslaginstellingen en beveiligingsinstellingen beheren met behulp van de volgende deelvensters:

Hoe kan ik Settings Manager openen?

Settings Manager is een speciaal configuratievenster dat wordt uitgevoerd op de lokale computer maar dat wordt weergegeven in en geopend vanaf de website van Adobe. Adobe heeft geen toegang tot de instellingen die u in Settings Manager ziet of tot persoonlijke gegevens op uw computer.

Klik op de onderstaande koppelingen om het gewenste deelvenster van Settings Manager te openen. De weergegeven Settings Manager op de pagina is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Als u uw instellingen wilt wijzigen, klikt u op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven en klikt u vervolgens op de opties in de op de webpagina weergegeven deelvensters van Settings Manager.

De instellingen van Settings Manager zijn van toepassing op alle websites die SWF- of FLV-inhoud bevatten en niet alleen op een bepaalde website.

Wat zijn privacy-instellingen?

Toepassingen die worden uitgevoerd in Flash Player, willen mogelijk de camera en/of microfoon van uw computer gebruiken. Met privacy-instellingen kunt u aangeven of toepassingen van een bepaalde website toegang hebben tot uw camera of microfoon. De toegang wordt aangevraagd door de persoon die of het bedrijf dat de toepassing heeft gemaakt, en niet door Adobe (tenzij de toepassing die uw camera of microfoon wil gebruiken door Adobe is gemaakt).

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de audio of video zal worden gebruikt. Houd rekening met het privacybeleid van de persoon die audio- of videotoegang aanvraagt. Zie bijvoorbeeld het privacybeleid van Adobe. Raadpleeg de website die toegang aanvraagt voor informatie over hun privacybeleid.

Hoewel dit instellingenvenster onderdeel is van Flash Player, worden de audio en video gebruikt door een toepassing die door derden is gemaakt. Adobe is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, acties van derden met betrekking tot het vastleggen van audio of video op uw computer of het gebruik van dergelijke gegevens of informatie door dergelijke bedrijven.

Gebruik het deelvenster Algemene privacy-instellingen om privacy-instellingen op te geven voor alle websites. Gebruik het deelvenster Privacy-instellingen website om privacy-instellingen op te geven voor afzonderlijke websites.

Wat zijn opslaginstellingen?

Toepassingen die in Flash Player worden uitgevoerd, willen mogelijk gegevens op uw computer opslaan. Er kan maximaal 100 kB aan gegevens worden opgeslagen, tenzij u extra schijfruimte toewijst. Met lokale opslaginstellingen kunt u opgeven of en hoeveel schijfruimte een bepaalde website kan gebruiken om gegevens op uw computer op te slaan. De toegang wordt aangevraagd door de persoon die of het bedrijf dat de toepassing heeft gemaakt, en niet door Adobe (tenzij de toepassing die de gegevens wil opslaan door Adobe is gemaakt). Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de opgeslagen gegevens zullen worden gebruikt. Houd rekening met het privacybeleid van de persoon die toegang wil tot uw computer. Zie bijvoorbeeld het privacybeleid van Adobe. Raadpleeg de website die toegang aanvraagt voor informatie over hun privacybeleid.

Hoewel dit instellingenvenster onderdeel is van Flash Player, worden de gegevens gebruikt door een toepassing die door derden is gemaakt. Adobe is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, acties van derden met betrekking tot de opslag van gegevens op uw computer of het gebruik van dergelijke gegevens of informatie door dergelijke bedrijven.

Gebruik het deelvenster Algemene opslaginstellingen om opslaginstellingen op te geven voor websites die u nog niet hebt bezocht. Gebruik het deelvenster Opslaginstellingen website om opslaginstellingen op te geven voor websites die u al hebt bezocht.

Wat zijn beveiligingsinstellingen?

Adobe heeft de beveiligingsinstellingen in Flash Player zo ontwikkeld dat u in de meeste gevallen niet expliciet toegang hoeft toe te staan of te weigeren. Nu SWF- en FLV-inhoud steeds verfijnder is geworden, is Flash Player ook verder ontwikkeld en biedt deze toepassing de gebruiker meer privacy- en beveiligingsopties. Het kan echter voorkomen dat u SWF- of FLV-inhoud tegenkomt die met oude beveiligingsregels is gemaakt. In deze gevallen wordt u door Flash Player gevraagd een beslissing te nemen: u kunt ervoor kiezen de inhoud te laten werken zoals de maker had bedoeld door de oude beveiligingsregels toe te passen, of u kunt ervoor kiezen de nieuwere, striktere regels toe te passen. In het laatste geval weet u zeker dat u alleen inhoud weergeeft of afspeelt die voldoet aan de recentste beveiligingsstandaarden, maar dit kan er ook toe leiden dat oudere SWF- of FLV-inhoud niet goed werkt.

Wanneer u oude inhoud uitvoert in een nieuwere versie van de speler en Flash Player moet weten of het de nieuwe regels moet toepassen of niet, wordt mogelijk een van de volgende pop-updialoogvensters weergegeven. Via deze dialoogvensters wordt u om toestemming gevraagd, voordat Flash Player de communicatie tussen de oude SWF- of FLV-inhoud en andere internetlocaties toestaat.

  • Er kan een dialoogvenster worden weergegeven waarin u wordt gewaarschuwd dat de SWF- of FLV-inhoud die u probeert te gebruiken, op basis van oude beveiligingsregels toegang probeert te krijgen tot informatie van een site buiten het eigen domein, en dat er mogelijk informatie zal worden uitgewisseld tussen beide sites. Flash Player vraagt u of u de toegang wilt toestaan of weigeren.

    Behalve antwoord geven op deze vraag, kunt u in het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen aangeven of Flash Player u altijd via het dialoogvenster om toestemming moet vragen alvorens toegang te geven, altijd zonder om toestemming te vragen toegang moet weigeren of altijd zonder om toestemming te vragen toegang moet geven tot andere websites of domeinen.
  • (Flash Player 8 en hoger) Als u SWF- of FLV-inhoud hebt gedownload naar uw computer, wordt mogelijk een waarschuwingsvenster weergegeven met de melding dat de inhoud probeert te communiceren met internet. Communicatie door de lokale SWF- of FLV-inhoud met internet wordt standaard niet toegestaan door Flash Player 8 en hogere versies.

    Gebruik het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen om op te geven dat bepaalde toepassingen die worden uitgevoerd in Flash Player op uw computer mogen communiceren met internet.

Zie het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen om uw beveiligingsinstellingen te wijzigen of meer te lezen over uw mogelijkheden.

Wat zijn afspeelinstellingen voor beveiligde inhoud?

Sommige inhoud op internet wordt door de inhoudprovider beveiligd door middel van Adobe Flash Access. Om deze beveiligde inhoud te kunnen gebruiken, moet de gebruiker eerst inhoudlicenties hebben ontvangen van de inhoudprovider. Deze inhoudlicenties worden automatisch naar uw computer gedownload als u de beveiligde inhoud bijvoorbeeld huurt of koopt. Deze licenties worden door Flash Player op uw computer opgeslagen.

Gebruik het deelvenster Afspeelinstellingen voor beveiligde inhoud om deze licenties te beheren of te deactiveren.

Wat zijn instellingen voor peer-ondersteund netwerken?

Een website die audio en video aan uw computer levert, kan de levering van de inhoud verbeteren door gebruikers die dezelfde inhoud afspelen hun bandbreedte te laten delen. Door het delen van bandbreedte kan de audio of video vloeiender worden afgespeeld, zonder dat er bij het bufferen haperingen of onderbrekingen optreden. Dit wordt peer-ondersteund netwerken genoemd, aangezien peers in het netwerk elkaar helpen bij het creëren van een betere ervaring. Flash Player gebruikt alleen peer-ondersteund netwerken voor het delen van bandbreedte als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Als u deze optie inschakelt, betekent dit niet dat u ermee instemt dat uw bandbreedte altijd wordt gedeeld zodra een toepassing deze wil gebruiken. U geeft er alleen maar toestemming voor dat toepassingen u mogen vragen of u uw bandbreedte wilt delen. In de meeste gevallen is het verstandig uw bandbreedte alleen te delen als u een verbinding met een hoge snelheid hebt.

Vergeet niet dat als u uw bandbreedte deelt, uw netwerkprovider meer gegevens aan uw apparaat levert. Als u maandelijks een vast bedrag betaalt voor onbeperkt netwerkverkeer, hoeft u door het gebruik van peer-ondersteund netwerken niet meer te gaan betalen.

Als u echter betaalt voor een beperkte hoeveelheid gegevens of als u niet zeker weet hoeveel u betaalt voor netwerkgebruik, is het verstandig om peer-ondersteund netwerken uit te schakelen. Als u dit doet, wordt er nooit meer gevraagd of u uw bandbreedte wilt delen.

Gebruik het deelvenster Peer-ondersteund netwerken om op te geven of u peer-ondersteund netwerken wel of niet wilt gebruiken.

Ik heb al opties voor privacy en schijfruimte ingesteld in mijn browser. Moet ik deze opties opnieuw instellen?

Sommige websites werken samen met uw browser en slaan op uw computer kleine hoeveelheden gegevens op voor eigen gebruik in de toekomst, in zogenoemde cookies. Als u bijvoorbeeld regelmatig een bepaalde website bezoekt, wordt u verwelkomd met uw eigen naam. Uw naam is dan opgeslagen in een cookie. Met de opties van de browser kunt u bepalen of cookies mogen worden opgeslagen of niet. U kunt in uw browser ook opgeven dat door webpagina's die u bezoekt, slechts een bepaalde hoeveelheid schijfruimte mag worden gebruikt.

Tijdens het afspelen van SWF- of FLV-inhoud worden de instellingen gebruikt die u voor Flash Player hebt geselecteerd, in plaats van de opties die u in de browser hebt ingesteld. Als u bijvoorbeeld in de browser hebt aangegeven dat er geen cookies mogen worden opgeslagen op uw computer, wordt u gevraagd of een toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player wel gegevens mag opslaan. Deze vraag wordt gesteld omdat de gegevens die door Flash Player worden opgeslagen, niet hetzelfde zijn als cookies. De gegevens worden namelijk alleen gebruikt door de toepassing en hebben niets te maken met andere internetprivacy- of beveiligingsinstellingen in de browser.

Ook de hoeveelheid schrijfruimte die door de toepassing mag worden gebruikt, heeft geen invloed op de hoeveelheid schijfruimte die u hebt toegewezen voor de opslag van webpagina's in de browser. Wanneer SWF- of FLV-inhoud wordt afgespeeld, wordt de hoeveelheid schijfruimte die u hier toestaat, opgeteld bij de schijfruimte die de browser gebruikt voor opgeslagen pagina's.

Hoe u de browser ook hebt geconfigureerd, u kunt altijd nog opgeven of de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player wel of geen gegevens mag opslaan en hoeveel schijfruimte de opgeslagen gegevens in beslag mogen nemen.