#Dostępność*

Pomoc programu Flash Player

Spis treści

Lokalne ustawienia przechowywania

Co to są lokalne ustawienia przechowywania?

Aplikacje uruchamiane w programie Adobe Flash Player mogą przechowywać pewne informacje na komputerze. Ilość tych danych jest ograniczona do 100 kilobajtów, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na przeznaczenie na nie większej ilości miejsca. Lokalne ustawienia przechowywania pozwalają określić, czy aplikacje z danej witryny internetowej mogą przechowywać informacje na komputerze, a także ile miejsca na dysku mogą zajmować te informacje. Dostępu żąda osoba lub firma, która utworzyła używaną aplikację, a nie firma Adobe (o ile firma Adobe nie utworzyła aplikacji, która chce zapisać informacje). W oknie dialogowym widocznym powyżej [witryna internetowa] przedstawia imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która żąda dostępu. Przedstawienie powodów żądania dostępu i planowanego sposobu użycia zapisanych informacji jest obowiązkiem osoby lub firmy żądającej dostępu. Należy zwrócić uwagę na zasady zachowania prywatności w odniesieniu do każdego podmiotu żądającego dostępu do komputera. Można na przykład zapoznać się z zasadami zachowania prywatności* firmy Adobe. Aby uzyskać informacje na temat zasad zachowania prywatności stosowanych w witrynie internetowej żądającej dostępu, należy skontaktować się z jej autorami.

Bardzo ważne jest zrozumienie, że mimo iż ten panel ustawień jest częścią programu Flash Player, to przechowywane informacje będą używane przez aplikację utworzoną przez inną firmę. Firma Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności innych firm, za operacje wykonywane przez inne firmy w zakresie przechowywania informacji na komputerze użytkownika ani za używanie takich informacji lub danych przez te firmy.

zasadami zachowania prywatności* zasadami zachowania prywatności*

Jakiego typu dane może przechowywać aplikacja uruchomiona w programie Flash Player na moim komputerze?

Rodzaj przechowywanych informacji zależy od danej aplikacji. Te informacje mogą obejmować wszystko — począwszy od nazwy użytkownika stosowanej na liście bieżących wyników w interaktywnej grze, a skończywszy na liście akcji w portfelu. Dana aplikacja powinna jasno określić, jakie informacje chce przechowywać.

Kto ma dostęp do tych informacji?

Dostęp do informacji ma aplikacja uruchomiona w programie Flash Player lub inna aplikacja uruchomiona w programie Flash Player na tej samej stronie internetowej. Firma Adobe nie ma dostępu do tych informacji (o ile firma Adobe nie utworzyła aplikacji, która chce zapisać informacje).

Zgodnie ze znajdującą się powyżej sekcją Co to są ustawienia magazynu lokalnego? za przedstawienie powodów żądania dostępu i planowanego sposobu użycia zapisanych informacji odpowiada witryna internetowa żądająca dostępu. Użytkownik powinien zostać na przykład poinformowany o tym, czy zapisane informacje będą dostępne tylko dla niego czy zostaną opublikowane w miejscu publicznym. Kto będzie miał dostęp do tych informacji w przyszłości? Czy te informacje zostaną usunięte po upływie określonego czasu? Zasady zachowania prywatności każdej firmy żądającej dostępu powinny odpowiadać na takie pytania.

W przeglądarce ustawiono już opcje dotyczące prywatności i miejsca na dysku. Jaki wpływ mają te ustawienia na ustawienia programu Flash Player?

Niektóre strony internetowe współpracują z przeglądarką użytkownika, przechowując na jego komputerze niewielkie ilości danych określane jako pliki cookie, które będą używane przez te strony w przyszłości. Jeśli na przykład użytkownik regularnie odwiedza stronę internetową, taka strona może przywitać użytkownika, wyświetlając imię (które prawdopodobnie jest przechowywane w pliku cookie). Opcje przeglądarki pozwalają określić, czy pliki cookie mają być akceptowane. Przeglądarkę można także skonfigurować tak, aby odwiedzane strony zajmowały tylko określoną ilość miejsca na dysku.

Gdy jest odtwarzana zawartość SWF lub FLV, zamiast opcji określonych w przeglądarce są stosowane ustawienia wybrane w programie Flash Player. Oznacza to, że nawet jeśli w ustawieniach przeglądarki określono, że pliki cookie nie mogą być zapisywane na komputerze, może zostać wyświetlone pytanie o zezwolenie aplikacji uruchomionej w programie Flash Player na przechowywanie informacji. Takie sytuacje mają miejsce, ponieważ informacje przechowywane przez program Flash Player różnią się od plików cookie. Są one używane tylko przez aplikację uruchomioną w programie Flash Player i nie mają żadnego związku z innymi ustawieniami prywatności w Internecie ani z ustawieniami zabezpieczeń określonymi w przeglądarce.

Ilość miejsca na dysku przeznaczona na potrzeby aplikacji uruchomionej w programie Flash Player nie ma związku z ilością miejsca na dysku przydzieloną w przeglądarce na potrzeby przechowywania stron. Oznacza to, że kiedy jest odtwarzana zawartość SWF lub FLV, ilość miejsca na dysku określona w tym celu stanowi dodatkowe miejsce oprócz miejsca ustawionego na potrzeby przechowywania stron w przeglądarce.

Bez względu na sposób skonfigurowania przeglądarki nadal można zezwolić aplikacji uruchomionej w programie Flash Player na przechowywanie informacji lub zabronić jej tego oraz określić ilość miejsca na dysku, którą mogą zająć przechowywane informacje (co zostało opisane w pozostałej części tego dokumentu).

Jakie są dostępne lokalne opcje przechowywania?

  • Wybranie opcji Nigdy powoduje uniemożliwienie aplikacjom z danej witryny internetowej zapisywania jakichkolwiek informacji na komputerze. Należy pamiętać, że aplikacje z innych witryn internetowych mogą później wyświetlać pytanie o zezwolenie na przechowywanie informacji na komputerze. Panel Globalne ustawienia przechowywania pozwala uniemożliwić aplikacjom ze wszystkich witryn internetowych, które wcześniej nie zostały odwiedzone, przechowywania informacji na komputerze oraz wyświetlania pytania o zezwolenie na przechowywanie informacji.
  • Przesunięcie suwaka maksymalnie w lewo (opcja Żadne) powoduje, że aplikacje z danej witryny internetowej mogą przechowywać informacje na komputerze, ale użytkownik może za każdym razem decydować, czy dana aplikacja ma uzyskać dostęp. Za każdym razem, kiedy aplikacja z tej witryny internetowej będzie próbowała zapisać informacje na komputerze, zostanie wyświetlone pytanie o przydzielenie dodatkowego miejsca na dysku.
  • Przesunięcie suwaka maksymalnie w prawo (opcja Nieograniczone) powoduje, że aplikacje z danej witryny internetowej mogą w razie potrzeby zapisywać na komputerze dowolną ilość informacji.
  • Przesunięcie suwaka na wartość 10 KB, 100 KB, 1 MB lub 10 MB powoduje, że aplikacje z danej witryny internetowej mogą zapisywać informacje na komputerze, ale ilość miejsca przeznaczonego na te informacje jest ograniczona do wybranej wartości. Jeśli aplikacja będzie potrzebować więcej miejsca, niż to zostało określone, podczas jej działania zostanie wyświetlone pytanie o przydzielenie dodatkowego miejsca na dysku.

Jeśli aplikacja z danej witryny internetowej wcześniej zapisała jakieś informacje na komputerze i została wybrana wartość niższa niż wielkość przechowywanych informacji, program Flash Player wyświetli powiadomienie o usunięciu wszelkich zapisanych wcześniej informacji.

Jeśli nie chcesz, aby istniejące informacje zostały usunięte, kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić do panelu Lokalne ustawienia przechowywania, a następnie wybierz wyższą wartość. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk OK, aby usunąć te informacje i powrócić do aplikacji.

Jak można zmienić lokalne ustawienia przechowywania?

Użytkownik może zmienić lokalne ustawienia przechowywania, aby na przykład przeznaczyć więcej miejsca na informacje z danej witryny internetowej. Aby wyświetlić panel Lokalne ustawienia przechowywania:

  1. Gdy aplikacja działa, kliknij jej obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij go z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh).
  2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Ustawienia, a następnie kliknij zakładkę Magazyn lokalny.