#Dostępność*

Pomoc programu Flash Player

Spis treści

Wyskakujące pytanie dotyczące magazynu lokalnego

Dlaczego muszę odpowiadać na to pytanie?

Aplikacja uruchomiona w programie Adobe Flash Player potrzebuje zapisać informacje na komputerze, ale w tym celu należy zwiększyć ilość przydzielonego miejsca. Program Flash Player wyświetla ilość miejsca używanego obecnie na potrzeby przechowywania i żąda maksymalnej ilości niezbędnej do zapisania informacji. W przedstawionym powyżej oknie dialogowym jest na przykład używana przestrzeń 2 KB, a program żąda maksymalnej ilości wynoszącej 1 MB. Dostępu żąda osoba lub firma, która utworzyła używaną aplikację, a nie firma Adobe (o ile firma Adobe nie utworzyła aplikacji, która chce zapisać informacje). W oknie dialogowym widocznym powyżej [witryna internetowa] przedstawia imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która żąda dostępu. Przedstawienie powodów żądania dostępu i planowanego sposobu użycia zapisanych informacji jest obowiązkiem osoby lub firmy żądającej dostępu. Należy zwrócić uwagę na zasady zachowania prywatności w odniesieniu do każdego podmiotu żądającego dostępu do komputera. Można na przykład zapoznać się z zasadami zachowania prywatności firmy Adobe*. Aby uzyskać informacje na temat zasad zachowania prywatności stosowanych w witrynie internetowej żądającej dostępu, należy skontaktować się z jej autorami.

Bardzo ważne jest zrozumienie, że mimo iż ten panel ustawień jest częścią programu Flash Player, to przechowywane informacje będą używane przez aplikację utworzoną przez inną firmę. Firma Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności innych firm, za operacje wykonywane przez inne firmy w zakresie przechowywania informacji na komputerze użytkownika ani za używanie takich informacji lub danych przez te firmy.

Jakiego typu informacje może przechowywać na moim komputerze aplikacja uruchomiona w programie Flash Player?

Rodzaj przechowywanych informacji zależy od danej aplikacji. Te informacje mogą obejmować wszystko — począwszy od nazwy użytkownika stosowanej na liście bieżących wyników w interaktywnej grze, a skończywszy na liście akcji w portfelu. Dana aplikacja powinna jasno określić, jakie informacje chce przechowywać.

Kto ma dostęp do tych informacji?

Dostęp do informacji ma aplikacja uruchomiona w programie Flash Player lub inna aplikacja uruchomiona w programie Flash Player na tej samej stronie internetowej. Firma Adobe nie ma dostępu do tych informacji (o ile firma Adobe nie utworzyła aplikacji, która chce zapisać informacje). Zgodnie ze znajdującą się powyżej sekcją Dlaczego muszę odpowiadać na to pytanie? za przedstawienie powodów żądania dostępu i planowanego sposobu użycia zapisanych informacji odpowiada witryna internetowa żądająca dostępu. Użytkownik powinien zostać na przykład poinformowany o tym, czy zapisane informacje będą dostępne tylko dla niego czy zostaną opublikowane w miejscu publicznym. Kto będzie miał dostęp do tych informacji w przyszłości? Czy te informacje zostaną usunięte po upływie określonego czasu? Zasady zachowania prywatności każdej firmy żądającej dostępu powinny odpowiadać na takie pytania.

W przeglądarce ustawiono już opcje dotyczące prywatności i miejsca na dysku. Jaki wpływ mają te ustawienia na ustawienia programu Flash Player?

Niektóre strony internetowe współpracują z przeglądarką użytkownika, przechowując na jego komputerze niewielkie ilości danych określane jako pliki cookie, które będą używane przez te strony w przyszłości. Jeśli na przykład użytkownik regularnie odwiedza stronę internetową, taka strona może przywitać użytkownika, wyświetlając imię (które prawdopodobnie jest przechowywane w pliku cookie). Opcje przeglądarki pozwalają określić, czy pliki cookie mają być akceptowane. Przeglądarkę można także skonfigurować tak, aby odwiedzane strony zajmowały tylko określoną ilość miejsca na dysku.

Gdy jest odtwarzana zawartość SWF lub FLV, zamiast opcji określonych w przeglądarce są stosowane ustawienia wybrane w programie Flash Player. Oznacza to, że nawet jeśli w ustawieniach przeglądarki określono, że pliki cookie nie mogą być zapisywane na komputerze, może zostać wyświetlone pytanie o zezwolenie aplikacji uruchomionej w programie Flash Player na przechowywanie informacji. Takie sytuacje mają miejsce, ponieważ informacje przechowywane przez program Flash Player różnią się od plików cookie. Są one używane tylko przez aplikację uruchomioną w programie Flash Player i nie mają żadnego związku z innymi ustawieniami prywatności w Internecie ani z ustawieniami zabezpieczeń określonymi w przeglądarce.

Ilość miejsca na dysku przeznaczona na potrzeby aplikacji uruchomionej w programie Flash Player nie ma związku z ilością miejsca na dysku przydzieloną w przeglądarce na potrzeby przechowywania stron. Oznacza to, że kiedy jest odtwarzana zawartość SWF lub FLV, ilość miejsca na dysku określona w tym celu stanowi dodatkowe miejsce oprócz miejsca ustawionego na potrzeby przechowywania stron w przeglądarce.

Bez względu na sposób skonfigurowania przeglądarki nadal można zezwolić aplikacji uruchomionej w programie Flash Player na przechowywanie informacji lub zabronić jej tego (co zostało opisane w pozostałej części tego dokumentu).

Co się stanie, jeśli wybiorę opcję Zezwól?

Jeśli zostanie wybrana opcja Zezwól, aplikacja uruchomiona w programie Flash Player będzie mogła przechowywać informacje na komputerze użytkownika w celu użycia w przyszłości, używając do tego żądanej ilości miejsca na dysku.

Co się stanie, jeśli wybiorę opcję Odmów?

Jeśli zostanie wybrana opcja Odmów, program Flash Player nie będzie mógł zwiększyć ilości miejsca na dysku przeznaczonego na przechowywanie informacji na komputerze użytkownika. Aplikacja będzie wciąż działać, ale jej funkcjonowanie może odbiegać od zamysłu autora. Niekiedy aplikacja może wyświetlić informację o tym, że nie może kontynuować pracy, jeśli nie zostanie udostępniona większa ilość miejsca na dysku. W takiej sytuacji można zwiększyć dostępną ilość miejsca lub zamknąć aplikację.

Czy muszę odpowiadać na to pytanie za każdym razem, gdy jest uruchamiana aplikacja z tej strony internetowej?

Nie. Aby w przyszłości zezwolić innym aplikacjom z tej witryny internetowej na przechowywanie informacji na komputerze bez konieczności każdorazowego pytania użytkownika o zgodę, można użyć panelu Ustawienia magazynu lokalnego. Aby wyświetlić panel Magazyn lokalny:

  1. Gdy aplikacja działa, kliknij jej obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij go z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh).
  2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Ustawienia, a następnie kliknij zakładkę Magazyn lokalny.

Do globalnego zarządzania ustawieniami magazynu lokalnego (w przypadku witryn internetowych, które nie zostały odwiedzone) lub do zarządzania nimi w stosunku do poszczególnych witryn (w przypadku odwiedzonych witryn) można użyć także menedżera ustawień programu Flash Player. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Co można zrobić za pomocą menedżera ustawień?

Jak ponownie wyświetlić to pytanie?

Nie można tego zrobić. Program Flash Player wyświetla to pytanie automatycznie w razie potrzeby.