#Dostępność*

Pomoc programu Flash Player

Spis treści

Informacje dotyczące aktualizacji programu Adobe Flash Player

Co to jest program Flash Player?

Program Adobe Flash Player jest oprogramowaniem opracowanym przez firmę Adobe, które pozwala wyświetlać interaktywną zawartość i aplikacje w Internecie. Zawartość zgodną z programem Flash Player (pliki SWF i FLV) można znaleźć w całym Internecie. Program Flash Player jest zainstalowany na 98% komputerów stacjonarnych na świecie. Na stronie internetowej firmy Adobe przedstawiono ciekawe przykłady wykorzystania formatu Flash oraz podano dodatkowe informacje na temat tworzenia zawartości SWF i FLV.

Dlaczego program prosi o instalację aktualizacji?

Firma Adobe regularnie aktualizuje program Flash Player, dodając nowe funkcje lub wprowadzając poprawki. Użytkownik jest o tym automatycznie powiadamiany, dzięki czemu może natychmiast zainstalować zaktualizowaną wersję programu. Prośba o zainstalowanie aktualizacji oznacza, że jest dostępna aktualizacja, a ustawienia powiadomień w menedżerze ustawień są skonfigurowane w taki sposób, że dostępność aktualizacji powoduje automatyczne wysłanie powiadomienia.

Aktualizacje programu Flash Player zapewniają prawidłową pracę programu i mogą zawierać modyfikacje związane z zabezpieczeniami lub nowymi funkcjami produktu. Firma Adobe zaleca aktualizowanie do najnowszej wersji programu Flash Player za każdym razem, kiedy jest dostępna nowa wersja. Dotyczy to zwłaszcza wersji zawierających aktualizacje zabezpieczeń.

Uwaga: Automatyczne powiadomienia są dostępne na wszystkich platformach systemu Windows. Aby zainstalować aktualizację, trzeba mieć uprawnienia do instalacji oprogramowania na komputerze. Oznacza to, że użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub jako użytkownik z uprawnieniami do instalacji oprogramowania.

Czy pobranie programu Flash Player jest płatne?

Nie. Firma Adobe udostępnia program Flash Player do pobrania za darmo.

Czy program Flash Player jest związany z wyskakującymi reklamami, które są wyświetlane na komputerze?

Poza wieloma innymi typami zawartości niektóre reklamy używają zawartości Flash. Program Flash Player jest używany do wyświetlania tej zawartości. Tworzeniem i rozmieszczeniem tych reklam zajmują się firmy niezależne od firmy Adobe. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy reklama dotyczy produktów lub usług firmy Adobe.

Jakie informacje są wysyłane do firmy Adobe?

Podczas automatycznego powiadamiania i procesu aktualizacji program Flash Player nie wysyła żadnych informacji na temat użytkownika ani komputera do firmy Adobe ani do innych firm. Program Flash Player uzyskuje jedynie dane z witryny Adobe.com w celu określenia, czy jest zainstalowana najnowsza wersja programu. Żadne informacje nie są przesyłane. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie dotyczącej prywatności.

Program Flash Player udostępnia ograniczone informacje na temat parametrów komputera oraz pozwala zawartości SWF i FLV zapisywać dane w określonym miejscu na komputerze. Użytkownik programu Flash Player ma jednak kontrolę nad ustawieniami prywatności i przechowywania dla poszczególnych lub dla wszystkich stron internetowych. Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień prywatności i zabezpieczeń znajduje się w sekcji Co można zrobić za pomocą menedżera ustawień?.

Czy pobieranie programu Flash Player jest bezpieczne?

Wyświetlanie stron internetowych i pobieranie informacji z Internetu zawsze wiąże się z ryzykiem. Firma Adobe powzięła znaczące kroki, aby praktycznie wyeliminować to ryzyko podczas pobierania aktualizacji z witryny Adobe.com. Aktualizacje programu Flash Player są pobierane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, a firma Adobe dokładnie sprawdza każdą aktualizację przed opublikowaniem, aby mogła zostać bezpiecznie pobrana przez klientów. Ponadto mechanizm automatycznego aktualizowania zezwala jedynie na pobieranie aktualizacji z witryny Adobe.com.

W pewnych przypadkach pobierana nowa wersja programu Flash Player zawiera ulepszenia, które dodatkowo chronią komputer podczas przeglądania Internetu.

Jak zmienić częstość otrzymywania powiadomień o aktualizacjach?

Częstość sprawdzania dostępności aktualizacji przez program Flash Player można zmienić za pomocą panelu Globalne ustawienia powiadomień. Aby nie otrzymywać powiadomień, można usunąć zaznaczenie opcji Powiadom mnie, jeśli jest dostępna aktualizacja.

Co zrobić, jeśli nie chcę otrzymywać powiadomień o aktualizacjach?

Aby nie otrzymywać powiadomień o aktualizacjach, należy w panelu Globalne ustawienia powiadomień usunąć zaznaczenie opcji Powiadom mnie, jeśli jest dostępna aktualizacja. Najnowsze wersje programu Flash Player można pobrać ze strony plików do pobrania firmy Adobe.

Jak ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji?

Na każdej z obsługiwanych platform można ręcznie sprawdzić, czy zainstalowana wersja programu Flash Player jest najnowsza i najbezpieczniejsza. Aby sprawdzić, jaka wersja programu Flash Player jest używana, należy przejść na stronę główną programu Flash Player*. Zawiera ona test wersji, który informuje o wersji obecnie zainstalowanego programu Flash Player i podaje najnowszą wersję dostępną dla danej platformy. Aby zainstalować najnowszą wersję programu Flash Player, należy odwiedzić stronę instalowania*.

Można też przejrzeć wskazówki dotyczące zabezpieczeń programu Flash Player. Na tej stronie są opisane aktualizacje zabezpieczeń poszczególnych wersji programu Flash Player. Przeprowadzenie rejestracji w górnej części strony umożliwia otrzymywanie powiadomień pocztą e-mail o przyszłych wskazówkach dotyczących zabezpieczeń.