#Dostępność*

Pomoc programu Flash Player

Spis treści

Menedżer ustawień

Dla kogo przeznaczony jest panel Settings Manager?

Począwszy od wersji Flash Player 10.3, panel Local Settings Manager zastąpił Online Settings Manager do zarządzania ustawieniami globalnymi na komputerach z systemami operacyjnymi Windows, Mac i Linux. Program Local Settings Manager jest dostępny z Panelu sterowania na komputerach z systemem Windows jak i z panelu Preferencje systemowe na komputerach z systemem Mac. Użytkownicy innych systemów operacyjnych i wcześniejszych wersji programu Flash Player mogą nadal używać Online Settings Manager opisanego w niniejszym dokumencie.

Aby uzyskać dostęp lokalny do programu Flash Player Settings Manager natywnego dla danego systemu operacyjnego:

  • Windows: kliknij Start >Ustawienia > Panel sterowania > Flash Player
  • Macintosh: Preferencje systemowe (w obszarze Inne) kliknij Flash Player
  • Linux Gnome: System > Preferencje > Adobe Flash Player
  • Linux KDE: Ustawienia systemowe > Adobe Flash Player

Aby uzyskać dostęp do Pomocy dla lokalnego programu Settings Manager, kliknij dowolny link Więcej informacji…. linki na kartach Settings Manager lub kliknij każdy w wymienionych linków:


Nazwa karty/strona Pomoc URL
Magazyn http://adobe.com/go/flash-player-settings-storage
Kamera i mikrofon http://adobe.com/go/flash-player-settings-camera-and-mic
Odtwarzanie http://adobe.com/go/flash-player-settings-playback
Zaawansowany http://adobe.com/go/flash-player-settings-advanced

Co można zrobić za pomocą menedżera ustawień?

Firmie Adobe zależy na oferowaniu użytkownikom opcji kontrolowania zawartości SWF i FLV oraz aplikacji uruchamianych w programie Adobe Flash Player. Menedżer ustawień programu Flash Player umożliwia zarządzanie globalnymi ustawieniami prywatności oraz ustawieniami przechowywania, zabezpieczeń i przy użyciu następujących paneli:

Jak użyć menedżera ustawień?

Menedżer ustawień to specjalny panel sterowania działający na komputerze lokalnym, ale wyświetlany w witrynie programu Adobe i używany z poziomu tej witryny. Firma Adobe nie ma dostępu do ustawień widocznych w menedżerze ustawień ani do żadnych informacji osobistych na komputerze użytkownika.

Poniżej zamieszczono łącza prowadzące do wybranych paneli menedżera ustawień. Na tej stronie jest widoczny rzeczywisty menedżer ustawień, a nie jego obraz. Aby zmienić ustawienia, kliknij zakładkę, a następnie kliknij opcje w panelach menedżera ustawień widocznych na stronie internetowej.

Ustawienia w menedżerze ustawień odnoszą się do wszystkich stron z zawartością SWF i FLV, a nie do określonej strony.

Co to są ustawienia prywatności?

Aplikacje uruchomione w programie Flash Player mogą żądać dostępu do urządzeń (kamery i/lub mikrofonu) podłączonych do komputera. Ustawienia prywatności umożliwiają określenie, czy aplikacje z określonej strony internetowej mają mieć taki dostęp. Dostępu żąda osoba lub firma, która utworzyła używaną aplikację, a nie firma Adobe (o ile firma Adobe nie utworzyła aplikacji, która żąda dostępu do kamery lub mikrofonu).

Przedstawienie powodów żądania dostępu i planowanego sposobu użycia dźwięku lub obrazu jest obowiązkiem osoby lub firmy żądającej dostępu. Należy zwrócić uwagę na zasady zachowania prywatności w odniesieniu do każdego podmiotu żądającego dostępu do audio lub wideo. Można na przykład zapoznać się z zasadami zachowania prywatności firmy Adobe. Aby uzyskać informacje na temat zasad zachowania prywatności stosowanych w witrynie internetowej żądającej dostępu, należy skontaktować się z jej autorami.

Ten panel ustawień wchodzi w skład programu Flash Player, ale dźwięki i wideo będą używane przez aplikację utworzoną przez inną firmę. Firma Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności innych firm, operacje wykonywane przez inne firmy w zakresie przechwytywania dźwięków lub wideo na komputerze użytkownika ani używanie takich informacji lub danych przez te firmy.

Ustawienia prywatności dotyczące wszystkich witryn internetowych można określić na panelu Globalne ustawienia prywatności. Ustawienia prywatności dla wybranych witryn internetowych można określić na panelu Ustawienia prywatności witryn internetowych.

Co to są ustawienia przechowywania?

Aplikacje uruchamiane w programie Flash Player mogą przechowywać pewne informacje na komputerze. Ilość tych danych jest ograniczona do 100 kilobajtów, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na przeznaczenie na nie większej ilości miejsca. Lokalne ustawienia przechowywania pozwalają określić, czy aplikacje z danej witryny internetowej mogą przechowywać informacje na komputerze, a także ile miejsca na dysku mogą zajmować te informacje. Dostępu żąda osoba lub firma, która utworzyła używaną aplikację, a nie firma Adobe (o ile firma Adobe nie utworzyła aplikacji, która chce zapisać informacje). Przedstawienie powodów żądania dostępu i planowanego sposobu użycia zapisanych informacji jest obowiązkiem osoby lub firmy żądającej dostępu. Należy zwrócić uwagę na zasady zachowania prywatności w odniesieniu do każdego podmiotu żądającego dostępu do komputera. Można na przykład zapoznać się z zasadami zachowania prywatności firmy Adobe*. Aby uzyskać informacje na temat zasad zachowania prywatności stosowanych w witrynie internetowej żądającej dostępu, należy skontaktować się z jej autorami.

Bardzo ważne jest zrozumienie, że mimo iż ten panel ustawień jest częścią programu Flash Player, to przechowywane informacje będą używane przez aplikację utworzoną przez inną firmę. Firma Adobe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności innych firm, za operacje wykonywane przez inne firmy w zakresie przechowywania informacji na komputerze użytkownika ani za używanie takich informacji lub danych przez te firmy.

Ustawienia dotyczące nieodwiedzonych witryn znajdują się na panelu Globalne ustawienia przechowywania. Aby określić ustawienia dotyczące odwiedzonych witryn, należy skorzystać z panelu Ustawienia przechowywania witryn internetowych.

Co to są ustawienia zabezpieczeń?

Firma Adobe zaprojektowała program Flash Player w taki sposób, aby w większości sytuacji nie było trzeba jawnie udzielać ani odmawiać dostępu. Z czasem, gdy zawartość SWF lub FLV stała się bardziej rozbudowana, program Flash Player stał się również bardziej skomplikowany, oferując użytkownikom dodatkowe możliwości w zakresie prywatności i zabezpieczeń. Niekiedy występuje starsza zawartość SWF lub FLV, która została utworzona przy użyciu starszych reguł zabezpieczeń. W takich przypadkach program Flash Player prosi o podjęcie decyzji. Można zezwolić zawartości na działanie zgodnie z intencjami jej twórcy (przy użyciu starszych reguł zabezpieczeń) albo wymusić nowsze, bardziej restrykcyjne reguły. Druga możliwość pozwala tylko na przeglądanie i odtwarzanie zawartości spełniającej najnowsze standardy zabezpieczeń, przez co może zakłócić poprawne działanie starszej zawartości SWF i FLV.

Gdy starsza zawartość działa w nowszej wersji odtwarzacza i program Flash Player wymaga podjęcia decyzji, czy ma wymuszać nowsze reguły czy nie, może zostać wyświetlone jedno z następujących wyskakujących okien dialogowych. Zawierają one prośbę o zezwolenie dla starszej zawartości SWF lub FLV na komunikowanie się z innymi lokalizacjami w Internecie:

  • Może zostać wyświetlone okno dialogowe z powiadomieniem, że stosowana zawartość SWF lub FLV próbuje przy użyciu starszych reguł zabezpieczeń uzyskać dostęp do informacji ze strony spoza własnej domeny i że te informacje mogą być wymieniane między dwiema stronami. Program Flash Player pyta, czy udzielić czy odmówić takiego dostępu.

    Oprócz zareagowania na okno dialogowe można na panelu Globalne ustawienia zabezpieczeń określić, czy program Flash Player powinien przed zezwoleniem na dostęp zawsze pytać o zezwolenie użytkownika za pośrednictwem okna dialogowego, zawsze odmawiać dostępu bez wcześniejszego pytania, czy zawsze udzielać dostępu do innych witryn i domen bez wcześniejszego pytania o zezwolenie.
  • (Program Flash Player 8 i nowsze wersje) W przypadku pobrania zawartości SWF lub FLV na komputer może zostać wyświetlone okno dialogowe z powiadomieniem, że zawartość próbuje się komunikować z Internetem. Program Flash Player w wersji 8 lub nowszej domyślnie nie pozwala lokalnej zawartości SWF lub FLV na komunikowanie się z Internetem.

    Korzystając z panelu Globalne ustawienia zabezpieczeń, można określić, że pewne aplikacje uruchomione w programie Flash Player na komputerze mogą się komunikować z Internetem.

Informacje o zmienianiu ustawień zabezpieczeń i o dodatkowych opcjach zawiera temat Panel Globalne ustawienia zabezpieczeń.

Co to są ustawienia odtwarzania chronionej zawartości?

Czasami zawartość w Internecie jest chroniona przez jej dostawcę przy użyciu programu Adobe Flash Access. Aby korzystać z tej zawartości, użytkownicy muszą najpierw uzyskać licencje od dostawcy zawartości. Licencje na zawartość są automatycznie pobierane na komputer, na przykład podczas wypożyczania lub kupowania chronionej zawartości. Program Flash Player zapisuje takie licencje na komputerze.

Panel Ustawienia odtwarzania chronionej zawartości umożliwia zarządzanie tymi licencjami i ich wyłączanie.

Co to są ustawienia sieci ze wspomaganiem równorzędnym?

Strona internetowa udostępniająca zawartość dźwiękową i wideo dla komputera może ją dostarczać, oferując wyższą wydajność, jeśli użytkownicy odtwarzający te same materiały współużytkują przepustowość. Współużytkowanie przepustowości pozwala płynniej odtwarzać dźwięki lub wideo — bez pominięć czy wstrzymywania na buforowanie. Stosowane określenie sieci ze wspomaganiem równorzędnym wskazuje na fakt, że równorzędne urządzenia w sieci pomagają sobie wzajemnie w celu uzyskania wyższej jakości. Program Flash Player współużytkuje przepustowość w sieciach ze wspomaganiem równorzędnym tylko po uzyskaniu zgody użytkownika.

Włączenie tej opcji nie oznacza automatycznej zgody na współużytkowanie przepustowości na żądanie aplikacji. Pozwala tylko aplikacjom prosić o możliwość użycia tej funkcji. Zazwyczaj współużytkowanie przepustowości jest przydatne tylko pod warunkiem dostępności szybkiego połączenia z Internetem.

Współużytkowanie przepustowości zwiększa ilość danych przesyłanych przez dostawcę sieci do urządzenia. Jeśli stała miesięczna opłata uprawnia do przesyłania nieograniczonej ilości danych, sieci ze wspomaganiem równorzędnym nie mają wpływu na tę opłatę.

Jeśli jednak opłata uprawnia do przesłania ograniczonej ilości danych lub nie ma pewności co do opłat za używanie sieci, prawdopodobnie należy wyłączyć sieci ze wspomaganiem równorzędnym. Po wyłączeniu tej opcji nigdy nie będą wyświetlane pytania o współużytkowanie przepustowości.

Panel Sieci ze wspomaganiem równorzędnym umożliwia określenie, czy sieci ze wspomaganiem równorzędnym mają być używane.

Czy jeśli w przeglądarce ustawiono już opcje dotyczące prywatności i miejsca na dysku, trzeba to zrobić ponownie?

Niektóre strony internetowe współpracują z przeglądarką użytkownika, przechowując na jego komputerze niewielkie ilości danych określane jako pliki cookie, które będą używane przez te strony w przyszłości. Jeśli na przykład użytkownik regularnie odwiedza stronę internetową, taka strona może przywitać użytkownika, wyświetlając imię (które prawdopodobnie jest przechowywane w pliku cookie). Opcje przeglądarki pozwalają określić, czy pliki cookie mają być akceptowane. Przeglądarkę można także skonfigurować tak, aby odwiedzane strony zajmowały tylko określoną ilość miejsca na dysku.

Gdy jest odtwarzana zawartość SWF lub FLV, zamiast opcji określonych w przeglądarce są stosowane ustawienia wybrane w programie Flash Player. Oznacza to, że nawet jeśli w ustawieniach przeglądarki określono, że pliki cookie nie mogą być zapisywane na komputerze, może zostać wyświetlone pytanie o zezwolenie aplikacji uruchomionej w programie Flash Player na przechowywanie informacji. Takie sytuacje mają miejsce, ponieważ informacje przechowywane przez program Player nie są takie same jak pliki cookie. Te informacje są używane tylko przez aplikację i nie mają żadnego związku z innymi ustawieniami prywatności w Internecie ani z ustawieniami zabezpieczeń określonymi w przeglądarce.

Ilość miejsca na dysku przeznaczona na potrzeby aplikacji również nie ma związku z ilością miejsca na dysku przydzieloną na przechowywanie stron w przeglądarce. Oznacza to, że kiedy jest odtwarzana zawartość SWF lub FLV, ilość miejsca na dysku określona w tym celu stanowi dodatkowe miejsce oprócz miejsca ustawionego na potrzeby przechowywania stron w przeglądarce.

Bez względu na sposób skonfigurowania przeglądarki można zezwolić aplikacji uruchomionej w programie Flash Player na przechowywanie informacji lub zabronić jej tego oraz określić, jaką ilość miejsca na dysku mogą zająć przechowywane informacje.