#Dostępność*

Pomoc programu Flash Player

Spis treści

Panel Globalne ustawienia prywatności

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Uwaga: Powyżej jest widoczny rzeczywisty menedżer ustawień, a nie jego obraz. Klikając jego zakładki, można wyświetlać różne panele, a klikając poszczególne opcje na panelach, można zmieniać ustawienia programu Adobe Flash Player.

Ten panel umożliwia zmienianie ustawień prywatności w programie Flash Player.

  • Zaznaczenie opcji Zawsze odmawiaj i potwierdzenie tej decyzji spowoduje, że każda witryna internetowa, która będzie próbowała używać kamery lub mikrofonu, spotka się z odmową dostępu. Nie będą więcej wyświetlane pytania, czy dana witryna może korzystać z kamery lub mikrofonu. Ta operacja dotyczy witryn internetowych już odwiedzonych oraz tych jeszcze nieodwiedzonych.
  • Zaznaczenie opcji Zawsze pytaj i potwierdzenie tej decyzji spowoduje, że każda witryna internetowa, która będzie próbowała używać kamery lub mikrofonu, będzie musiała prosić użytkownika o zgodę na dostęp. Ta operacja dotyczy witryn internetowych już odwiedzonych oraz tych jeszcze nieodwiedzonych.

Jeśli wcześniej na panelu Ustawienia prywatności zostało zaznaczone pole wyboru Zapamiętaj w celu trwałego udzielenia lub odmówienia dostępu dla jednej lub wielu witryn internetowych, wybranie opcji Zawsze pytaj lub Zawsze odmawiaj jest równoznaczne z wyczyszczeniem tego pola wyboru. Inaczej mówiąc, podjęta w tym miejscu decyzja uchyla wszelkie wcześniejsze decyzje podjęte na panelu Ustawienia prywatności.

Po wybraniu opcji Zawsze pytaj lub Zawsze odmawiaj można określić ustawienia prywatności dla poszczególnych odwiedzonych witryn internetowych. Można tutaj na przykład zaznaczyć opcję Zawsze odmawiaj, a potem w panelu Ustawienia prywatności stron internetowych zaznaczyć opcję Zawsze zezwalaj dla tych stron, które są znane i zaufane.

Omówienie zagadnień związanych z prywatnością zawiera temat Co to są ustawienia prywatności? w opisie menedżera ustawień.