#Dostępność*

Pomoc programu Flash Player

Spis treści

Panel Ustawienia przechowywania witryn internetowych

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Uwaga: Powyżej jest widoczny rzeczywisty menedżer ustawień, a nie jego obraz. Klikając jego zakładki, można wyświetlać różne panele, a klikając poszczególne opcje na panelach, można zmieniać ustawienia programu Adobe Flash Player.

Powyższa lista stron internetowych jest przechowywana na komputerze, aby można było wyświetlać i zmieniać lokalne ustawienia przechowywania. Firma Adobe nie ma dostępu do tej listy ani do żadnych informacji, które te strony mogły zapisać na komputerze użytkownika.

Ten panel umożliwia określenie ustawień dotyczących przechowywania dla wszystkich odwiedzonych stron internetowych. Lista Odwiedzone witryny internetowe zawiera następujące informacje dla każdej witryny:

  • Nazwa strony
  • Ilość miejsca na dysku, jakie witryna wykorzystała do przechowywania informacji na komputerze
  • Maksymalna ilość miejsca na dysku, jaką witryna może wykorzystać, zanim poprosi o dodatkowe miejsce

Na tym panelu można zmienić ustawienia przechowywania dla witryny albo usunąć witrynę. Usunięcie witryny spowoduje, że w przypadku ponownego jej odwiedzenia będą używane ustawienia globalne, a nie indywidualne. Można też usunąć wszystkie witryny. Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji związanych z ustawieniami witryn, które zostały dotąd zapisane na komputerze.

Uwaga: Do określania ilości miejsca na dysku, którego nieodwiedzone witryny mogą używać do przechowywania informacji na komputerze, oraz do powstrzymywania nieodwiedzonym witryn od przechowywania informacji na komputerze służy panel Globalne ustawienia przechowywania.

Zmienianie ustawień przechowywania

Aby określić ustawienia przechowywania dla witryny, zaznacz ją na liście Odwiedzone witryny internetowe, a następnie zmień jej ustawienia przechowywania zależnie od potrzeb. Poniżej wyjaśniono poszczególne opcje przechowywania danych:

  • Wybranie opcji Nie pytaj ponownie powoduje uniemożliwienie aplikacjom z danej witryny internetowej zapisywania jakichkolwiek informacji na komputerze.
  • Przesunięcie suwaka maksymalnie w lewo powoduje, że aplikacje z danej witryny internetowej mogą przechowywać informacje na komputerze, ale użytkownik może za każdym razem decydować, czy dana aplikacja ma uzyskać dostęp. Za każdym razem, gdy aplikacja będzie chciała zapisać informacje na komputerze, zostanie wyświetlony monit o dodatkowe miejsce na dysku.
  • Przesunięcie suwaka maksymalnie w prawo powoduje, że aplikacje z tej witryny internetowej mogą w razie potrzeby zapisywać na komputerze dowolną ilość informacji.
  • Przesunięcie suwaka na wartość 10 KB, 100 KB, 1 MB lub 10 MB powoduje, że aplikacje z danej witryny internetowej mogą zapisywać informacje na komputerze, ale ilość miejsca przeznaczonego na te informacje jest ograniczona do wybranej wartości. Jeśli aplikacja będzie potrzebować więcej miejsca, niż to zostało określone, podczas jej działania zostanie wyświetlone pytanie o przydzielenie dodatkowego miejsca na dysku.

Uwaga: Jeśli aplikacja z wybranej witryny internetowej wcześniej zapisała informacje na komputerze i została wybrana wartość niższa niż wielkość przechowywanych informacji, program Flash Player wyświetli powiadomienie o usunięciu wszelkich zapisanych wcześniej informacji.

Usuwanie witryny internetowej

Zaznaczenie witryny na liście i kliknięcie przycisku Usuń witrynę internetową powoduje usunięcie witryny z listy odwiedzonych witryn. Spowoduje to usunięcie wszelkich informacji, jakie witryna zapisała na komputerze. (Istnieje możliwość potwierdzenia lub anulowania tego zamiaru).

Jeśli po usunięciu witryny zostanie ona ponownie odwiedzona, ilość miejsca na dysku, jakie witryna może wykorzystać do przechowywania informacji na komputerze, zostanie ustawiona na ilość określoną na panelu Globalne ustawienia przechowywania. Jeśli witryna spróbuje uzyskać dostęp do kamery lub mikrofonu i nie została użyta opcja Zawsze odmawiaj na panelu Globalne ustawienia prywatności, zostanie wyświetlone pytanie, czy dostęp ma zostać udzielony czy zablokowany.

Usuwanie wszystkich witryn

Kliknięcie przycisku Usuń wszystkie witryny powoduje usunięcie wszystkich witryn z listy odwiedzonych witryn. Spowoduje to usunięcie wszelkich informacji, jakie witryny zapisały na komputerze. (Istnieje możliwość potwierdzenia lub anulowania tego zamiaru).

Jeśli po usunięciu witryny zostanie ona ponownie odwiedzona, ilość miejsca na dysku, jakie witryna może wykorzystać do przechowywania informacji na komputerze, zostanie ustawiona na ilość określoną na panelu Globalne ustawienia przechowywania. Jeśli witryna spróbuje uzyskać dostęp do kamery lub mikrofonu i nie została użyta opcja Zawsze odmawiaj na panelu Globalne ustawienia prywatności, zostanie wyświetlone pytanie, czy dostęp ma zostać udzielony czy zablokowany.