Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Uppdatera Adobe Flash Player

Vad är Flash Player?

Adobe Flash Player är programvara som skapats av Adobe och som du kan använda för att visa interaktivt innehåll och program på webben. Innehåll som är kompatibelt med Flash Player (SWF- och FLV-filer) finns överallt på webben och Flash Player är installerat på 98 procent av världens datorer. Besök Adobes webbplats och se exempel på innehåll som har skapats med Flash eller läs mer om hur du skapar SWF- eller FLV-innehåll.

Varför uppmanas jag att installera en uppdatering?

Adobe uppdaterar regelbundet Flash Player med nya funktioner och korrigeringar. Du meddelas automatiskt om dessa uppdateringar så att du kan installera den uppdaterade versionen direkt. Du uppmanas att installera uppdateringen eftersom en uppdatering nu finns tillgänglig. Meddelandeinställningarna i Inställningshanteraren är konfigurerade så att du automatiskt aviseras så fort en uppdatering är tillgänglig.

Uppdateringarna av Flash Player försäkrar att Flash Player fungerar korrekt, och kan omfatta säkerhetsförbättringar eller nya produktfunktioner. Adobe rekommenderar att du alltid uppdaterar till den senaste versionen av Flash Player, särskilt om det finns nya säkerhetsuppdateringar.

Obs! Automatisk meddelandetjänst finns på alla Windows-plattformar. För att kunna installera uppdateringar måste du ha behörighet att installera programvara på datorn. Det betyder att du måste vara inloggad som administratör eller som en användare som har behörighet att installera programvara.

Kostar det något att hämta Flash Player?

Nej. Flash Player tillhandahålls av Adobe i form av en gratis filhämtning.

Associeras Flash Player med popup-reklam som visas på datorn?

Flash kan användas för att skapa flera olika typer av webbinnehåll, bl.a. webbreklam. Flash Player kan användas för att visa den här typen av innehåll. Förutom då reklamen annonserar produkter eller tjänster från Adobe så skapas och publiceras den här typen av reklam av andra företag oberoende av Adobe.

Vilken information skickas till Adobe?

Flash Player skickar ingen information om dig eller din dator till Adobe eller någon tredje part i samband med automatiska aviseringar och uppdateringar. Flash Player begär bara data från Adobe.com för att kontrollera om det är den senaste versionen. Ingen information skickas. Läs mer om vår sekretesspolicy.

Flash Player tillgängliggör dock begränsad information om din dators funktioner och kan låta SWF- eller FLV-innehåll spara data på en särskild plats på datorn. Som användare av Flash Player har du emellertid kontroll över sekretess- och lagringsinställningarna för enskilda webbplatser eller för alla webbplatser. Om du vill veta mer om hur du konfigurerar sekretess- och säkerhetsinställningarna läser du avsnittet Vad kan jag göra med Inställningshanteraren?.

Är hämtningen av Flash Player förknippad med några säkerhetsproblem?

Det finns alltid en viss risk när du visar webbplatser och hämtar information på webben. Adobe har emellertid vidtagit omfattande åtgärder för att minimera risken när du hämtar uppdateringar från Adobe.com. Flash Player-uppdateringarna hämtas via en säker anslutning och Adobe granskar alla uppdateringar för att försäkra att de är säkra att hämta innan de blir tillgängliga för användarna. Dessutom, tack vare funktionen för automatiska uppdateringar, kan uppdateringarna bara hämtas från Adobe.com.

Ibland inkluderar den nya Flash Player-versionen förbättringar som bättre skyddar datorn när du surfar på webben.

Hur ändrar jag hur ofta meddelanden om uppdateringar visas?

Du kan ändra hur ofta Flash Player söker efter nya uppdateringar på panelen Globala meddelandeinställningar. Om du inte vill informeras om nya uppdateringar avmarkerar du alternativet Meddela mig när det finns en uppdatering.

Vad gör jag om jag inte vill att några meddelanden om uppdateringar ska visas?

Om du inte vill få några meddelanden om uppdateringar avmarkerar du alternativet Meddela mig när det finns en uppdatering på panelen Globala meddelandeinställningar. Du kan hämta uppdaterade versioner av Flash Player på sidan med filhämtningar hos Adobe.

Hur söker jag efter uppdateringar manuellt?

På alla plattformar som stöds går det att kontrollera manuellt om den installerade Flash Player-versionen är den senaste säkra versionen. Om du vill veta vilken version av Flash Player du har går du till hemsidan för Flash Player. Där körs ett versionstest som anger vilken Flash Player-version du har och du kan se en lista över de senaste versionerna som är tillgängliga för plattformen. Om du vill installera den senaste versionen av Flash Player går du till installationssidan*.

Användare kan också läsa säkerhetsrelaterad information för Flash Player. På den här sidan beskrivs de säkerhetsuppdateringar som finns för olika versioner av Flash Player. Högst upp på sidan kan du dessutom registrera dig för att få e-postmeddelanden om kommande säkerhetsinformation.