Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Panelen Globala lagringsinställningar

VarningDu måste ha Flash för att visa innehållet

JavaScript måste vara aktiverat och du måste ha den senaste versionen av Adobe Flash Player för visa innehållet.

Ladda ner en kostnadsfri Flash Player nu!

Hämta Adobe Flash Player

Obs! Inställningshanteraren ovan är inte en bild, utan själva Inställningshanteraren. Klicka på flikarna för att visa olika paneler och klicka på alternativen på panelerna om du vill ändra Adobe Flash Player-inställningarna.

Ibland begär webbplatser att få lagra information på datorn, t.ex. ett bra resultat från ett spel som körs i Flash Player eller vilka produkter som du har köpt. På panelen Globala lagringsinställningar kan du styra hur mycket diskutrymme som webbplatser kan använda för att lagra information. Du kan också helt förbjuda webbplatser att lagra den här typen av information. (Om du förbjuder webbplatser från att lagra information kan det hända att webbplatsen inte fungerar som den ska.)

Använd den här panelen om du vill ange standardinställningar för lagring för webbplatser som du inte redan besökt. (Om du vill ändra inställningar för webbplatser som du redan besökt använder du panelen Lagringsinställningar för webbplatser.) I följande lista förklaras de olika lagringsalternativen:

 • Om du inte vill att program från någon webbplats ska kunna spara information på din dator, och du inte vill tillfrågas igen, väljer du Fråga inte igen. Observera att eventuell information som redan lagrats inte tas bort med den här åtgärden. (Om du vill ta bort befintlig information använder du borttagningsalternativen på panelen Lagringsinställningar för webbplatser.)
 • Om du vill bestämma från fall till fall om program från en webbplats ska kunna spara information på din dator, flyttar du reglaget längst till vänster (Inget). Varje gång ett program vill lagra information på din dator visas en förfrågan om mer diskutrymme.
 • Om du vill att program från alla webbplatser ska kunna spara en obegränsad mängd information på din dator, flyttar du reglaget längst till höger (Obegränsat).
 • Om du vill att program från alla webbplatser ska kunna spara information på datorn, men du vill begränsa mängden diskutrymme som de kan använda, flyttar du reglaget och väljer 10 kB, 100 kB, 1 MB eller 10 MB. Om ett program behöver mer utrymme än du tilldelat visas ett meddelande med en begäran om mer diskutrymme när programmet körs.
 • (Flash Player 8 och senare) Om du inte vill att innehåll från tredje part ska kunna lagra information på din dator avmarkerar du Tillåt att Flash-innehåll från tredje part lagrar data på din dator.

  När du besöker en webbplats är adressen som visas i webbläsarens adressfält vanligtvis den adress där merparten av webbplatsen finns. Om du till exempel besöker den fiktiva webbplatsen www.[hotell].com, finns merparten av webbplatsen på www.[hotell].com. Ibland kombineras innehåll från olika källor på webbplatser. www.[hotell].com kan exempelvis visa ett bokningsformulär i Flash som i själva verket kommer från [bokningar.hotell].com. Innehållet från den sistnämnda webbplatsen kallas för tredjepartsinnehåll.

  Innehåll från tredje part kan ibland försöka lagra information på din dator. I exemplet med hotellbokningar kan du exempelvis tillåta att [bokningar.hotell].com lagrar information på din dator, t.ex. information om vilket hotell du föredrar, så att du kan boka ett hotell. I andra situationer kanske du däremot inte vill att tredjepartsinnehåll ska lagra information på din dator. En biluthyrningsfirma, www.[min-biluthyrning].com, kanske exempelvis har en annons på www.[hotell].com, för att spåra din webbplatsanvändning eller för att registrera dina önskemål och inställningar.

  Om du inte vill att information från tredje part ska kunna lagras på datorn avmarkerar du alternativet Tillåt att Flash-innehåll från tredje part lagrar data på din dator. Det här alternativet är bara tillgängligt i Flash Player 8 och senare. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Flash Player.
 • (Flash Player 9.0.115.0 och senare) Om du inte vill att Flash-komponenter ska lagras på datorn avmarkerar du alternativet Minska hämtningstiden genom att lagra gemensamma Flash-komponenter.

  I Flash Player kan du lagra gemensamma eller delade SVF- och FLV-filer och andra komponenter från olika webbplatser på datorn, vilket kraftigt minskar hämtningstiden och påskyndar visningen. www.[hotell].com och [bokningar.hotell].com kanske båda använder samma Adobe-komponenter på sina webbplatser.

En översikt över lagringsrelaterade problem finns under Vad är lagringsinställningar? i avsnittet om Inställningshanteraren.