Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Panelen Globala säkerhetsinställningar

VarningDu måste ha Flash för att visa innehållet

JavaScript måste vara aktiverat och du måste ha den senaste versionen av Adobe Flash Player för visa innehållet.

Ladda ner en kostnadsfri Flash Player nu!

Hämta Adobe Flash Player

Obs! Inställningshanteraren ovan är inte en bild, utan själva Inställningshanteraren. Klicka på flikarna för att visa olika paneler och klicka på alternativen på panelerna om du vill ändra Adobe Flash Player-inställningarna.

Om du är designer eller utvecklare och skapar program för Flash Player läser du avsnittet Globala säkerhetsinställningar för innehållsutvecklare i stället.

Använd panelen Globala säkerhetsinställningar om du vill ange att SWF- eller FLV-innehåll som använder äldre säkerhetsregler ska få åtkomst till Internet. (Information om varför du kan behöva göra det finns i avsnittet Vad är säkerhetsinställningar?) Besvara följande frågor för att avgöra om det är säkert att tillåta att de äldre säkerhetsreglerna används: Hämtade jag ursprungligen det här innehållet själv från en webbplats som jag betraktar som tillförlitlig? Försöker SWF- eller FLV-innehållet kommunicera med en webbplats som jag betraktar som tillförlitlig? Den webbplats som SWF- eller FLV-innehållet vill kommunicera med visas i popup-dialogrutan som visas så fort SWF- eller FLV-innehållet försöker kommunicera med webbplatsen.

Du kan göra något av följande:

 • Du kan konfigurera Flash Player så att ditt tillstånd alltid krävs innan SWF- eller FLV-innehåll kan använda äldre säkerhetsregler (Fråga), så att SWF- eller FLV-innehåll alltid kan använda äldre säkerhetsregler (Tillåt) eller så att SWF- eller FLV-innehåll aldrig kan använda äldre säkerhetsregler (Neka). De här alternativen, som visas överst på panelen, gäller både SWF- och FLV-innehåll som du använder på webben och som lagras lokalt på din dator. Läs mer om webbinnehåll och lokalt innehåll som använder äldre säkerhetsregler nedan.
 • (Flash Player 8 och senare) Du kan öka kontrollen genom att bara låta särskilt SWF- och FLV-innehåll på datorn använda äldre säkerhetsregler för att få åtkomst till webbplatser. Det här alternativet, som visas längst ned på panelen, gäller bara SWF- och FLV-innehåll som lagras lokalt på din dator, inte innehåll som nås från en webbplats. Läs mer om SWF- och FLV-innehåll som lagras på din dator (Flash Player 8 och senare).

Om du inte vill att SWF- och FLV-innehåll ska kunna använda de äldre säkerhetsreglerna kan det hända att innehållet inte fungerar som det ska. Om du ångrar dig och vill ändra inställningarna går du bara tillbaka till panelen Globala säkerhetsinställningar och ändrar önskade inställningar.

En översikt över problem med anknytning till globala säkerhetsinställningar finns under Vad är säkerhetsinställningar? i avsnittet om Inställningshanteraren.

Webbinnehåll och lokalt innehåll som använder de äldre säkerhetsreglerna

En del SWF- och FLV-innehåll på webbplatser eller på din lokala dator använder äldre säkerhetsregler för att få åtkomst till information från andra webbplatser eller för att kommunicera med Internet. Anta exempelvis att du handlar på skor.företagA.com. Du vill lägga till ett par sandaler i kundvagnen och sandalernas pris finns på en annan webbplats, på sandaler.företagA.com. I det här exemplet försöker den första webbplatsen att få åtkomst till den andra, med de äldre säkerhetsreglerna. Ett annat exempel är SWF- och FLV-innehåll som lagras lokalt på din dator och som försöker kommunicera med Internet. När innehållet använder äldre säkerhetsregler och försöker utföra dessa åtgärder ber Flash Player om ditt tillstånd. Du kan konfigurera tillståndet så att det påverkar allt SWF- och FLV-innehåll som använder det äldre säkerhetssystemet:

 • Om du alltid vill bli tillfrågad innan de äldre säkerhetsreglerna används väljer du Fråga alltid om tillåtelse. Om du väljer det alternativet får du avgöra från fall till fall om SWF- eller FLV-innehållet kan betraktas som tillförlitligt eller inte. (En betrodd eller tillförlitlig webbplats är en välkänd webbplats som du känner igen och litar på.) Om SWF- eller FLV-innehåll försöker använda de äldre säkerhetsreglerna visas en popup-fråga om säkerhet. Då kan du tillåta eller förbjuda att SWF- eller FLV-innehållet använder de äldre säkerhetsreglerna.
 • Om du alltid vill tillåta användning av de äldre säkerhetsreglerna väljer du Tillåt alltid åtkomst. Om du väljer det alternativet betyder det att du betraktar allt Flash-innehåll som tillförlitligt och att du inte vill bli tillfrågad om det igen. Den här säkerhetsrelaterade popup-frågan visas inte igen.

  Det här alternativet är bekvämt, men kan också innebära att information delas mellan webbplatser, t.ex. personlig information som du uppgett på webbplatsen.
 • Om du inte vill att SWF- eller FLV-innehåll ska kunna använda de äldre säkerhetsreglerna väljer du Neka alltid åtkomst. Om du väljer det alternativet betyder det att du inte litar på SWF- eller FLV-innehåll som använder det äldre säkerhetssystemet. Den säkerhetsrelaterade popup-frågan visas inte igen.

  Eftersom det äldre säkerhetssystemet inte kan användas av SWF- eller FLV-innehållet för att få åtkomst till information från andra webbplatser kan det hända att innehållet inte fungerar som det ska.

SWF- och FLV-innehåll som lagras på din dator (Flash Player 8 och senare)

En del SWF- och FLV-innehåll som du hämtar till datorn kan försöka använda äldre säkerhetsregler för att kommunicera med Internet. Du kanske anger data i ett program för kostnadsuppföljning som körs i Flash Player som du använder offline. Informationen skickas sedan till ett företags webbplats för vidare bearbetning. Ett annat exempel är ett hjälpsystem som körs i Flash Player som är installerat på datorn och som försöker kontakta Internet för att få tillgång till uppdaterat innehåll.

Du kan ange vilken typ av SWF- och FLV-innehåll på datorn som alltid ska kunna använda de äldre säkerhetsreglerna genom att lägga till sökvägen för innehållet på panelen Säkerhet. När du har lagt till en sökväg på datorn på panelen Säkerhet betraktas innehållet på sökvägen som tillförlitligt. Du tillfrågas inte mer och de äldre säkerhetsreglerna kan alltid användas även om du har valt Neka alltid på panelen Säkerhet. Listan Lita alltid på filer på dessa platser åsidosätter alternativen på panelen Inställningar. Det betyder att om du anger att lokalt innehåll och webbinnehåll inte kan använda de äldre säkerhetsreglerna, så kan de lokala filerna i listan med tillförlitliga filer ändå använda de äldre reglerna.

Listan med tillförlitliga filer längst ned på panelen tillämpas specifikt för SWF- och FLV-innehåll som du har laddat ned till datorn och inte på innehåll som du använder när du besöker en webbplats.

(Flash Player 8 och senare) Så här anger du att SWF- och FLV-innehåll på datorn ska kunna använda de äldre säkerhetsreglerna för att kommunicera med Internet:

 1. Klicka på popup-menyn på panelen Globala säkerhetsinställningar i Inställningshanteraren ovan och välj Lägg till plats.

  Rutan Lägg till plats visas. Om du öppnade Inställningshanteraren genom att klicka på knappen Inställningar i en dialogruta, innehåller rutan Lägg till plats sökvägen C:\katalognamn\filnamn.swf eller /Users/katalognamn/filnamn.swf. Den här sökvägen anger vilken fil som försökt kommunicera med Internet och som stoppats av säkerhetsfunktionerna i Flash Player. Om sökvägen innehåller det innehåll som ska kunna kommunicera med Internet kopierar och klistrar du in sökvägen i rutan Tillförlitlig plats. Du kan också klicka på någon av Bläddra-knapparna och själv leta upp innehållet.

  Du kan lägga till en enskild fil eller en hel katalog. Om du lägger till en hel katalog betraktas alla filer och underkatalogerna i katalogen som tillförlitliga. Visst SWF- och FLV-innehåll består av flera relaterade filer och då måste du kanske registrera hela katalogen där filerna finns som tillförlitlig. Vanligtvis bör du undvika att ange kataloger på den översta nivån som tillförlitliga.
 2. Klicka på Bekräfta.

  Sökvägen läggs till på panelen Säkerhetsinställningar. De sökvägar som anges kan alltid använda de äldre säkerhetsreglerna, även om du valt alternativen Neka alltid och Fråga alltid längst upp på panelen Säkerhet.

  När du har lagt till tillförlitliga platser måste du starta om det lokala SWF- eller FLV-innehållet antingen genom att uppdatera webbläsaren eller starta om spelaren.