Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Panelen Lagringsinställningar för webbplatser

VarningDu måste ha Flash för att visa innehållet

JavaScript måste vara aktiverat och du måste ha den senaste versionen av Adobe Flash Player för visa innehållet.

Ladda ner en kostnadsfri Flash Player nu!

Hämta Adobe Flash Player

Obs! Inställningshanteraren ovan är inte en bild, utan själva Inställningshanteraren. Klicka på flikarna för att visa olika paneler och klicka på alternativen på panelerna om du vill ändra Adobe Flash Player-inställningarna.

Listan med webbplatser ovan lagras bara på din dator så att du kan visa eller ändra inställningarna för lagring på den lokala datorn. Adobe kan inte komma åt den här listan eller den information som har lagrats på din dator av webbplatserna.

Använd den här panelen för att ange lagringsinställningar för webbplatser som du har besökt. I listan med besökta webbplatser visas följande information om varje webbplats:

  • Webbplatsens namn
  • Mängden diskutrymme som använts av webbplatsen för att lagra information på datorn
  • Högsta tillåtna mängd diskutrymme som kan användas av webbplatsen innan ytterligare utrymme begärs

På den här panelen kan du ändra lagringsinställningarna för en webbplats eller ta bort webbplatsen så att de globala inställningarna används i stället för eventuella specifika inställningar du angett nästa gång du besöker webbplatsen. Du kan också ta bort alla webbplatser. I så fall raderas all information som redan lagrats på datorn.

Obs! Om du vill ange hur mycket diskutrymme som obesökta webbplatser kan använda för att lagra information på din dator, eller om du inte vill att obesökta webbplatser ska kunna lagra information på din dator, använder du panelen Globala lagringsinställningar.

Ändra lagringsinställningar

Om du vill ange lagringsinställningar för en webbplats väljer du webbplatsen i listan med besökta webbplatser och ändrar lagringsinställningarna efter önskemål. I följande lista förklaras de olika lagringsalternativen:

  • Om du inte vill att program från den här webbplatsen ska kunna spara information på din dator, och du inte vill tillfrågas igen, väljer du Fråga inte igen.
  • Om du vill att vissa program från den här webbplatsen ska kunna spara information på din dator, men du vill avgöra från fall till fall för varje program, flyttar du reglaget längst till vänster. Varje gång ett program vill spara information på din dator visas en förfrågan om mer diskutrymme.
  • Om du vill att program från den här webbplatsen ska kunna spara en obegränsad mängd information på din dator, flyttar du reglaget längst till höger.
  • Om du vill att program från den här webbplatsen ska kunna spara information på din dator, men du vill begränsa mängden diskutrymme som de kan använda, flyttar du reglaget och väljer 10 kB, 100 kB, 1 MB eller 10 MB. Om ett program behöver mer utrymme än du tilldelat visas ett meddelande med en begäran om mer diskutrymme när programmet körs.

Obs! Om ett program från den aktuella webbplatsen redan har sparat information på din dator och du väljer ett lägre värde än den mängd information som redan lagrats, visas ett meddelande som anger att information som redan har sparats kommer att raderas.

Ta bort webbplats

Om du markerar en webbplats och sedan klickar på Ta bort webbplats, tas webbplatsen bort från listan med besökta webbplatser. All information som lagrats av webbplatsen på din dator raderas. (Du kan bekräfta eller avbryta den åtgärd du valt.)

Om du besöker en webbplats som du har tagit bort kan webbplatsen lagra information på din dator motsvarande den mängd diskutrymme du angett på panelen Globala lagringsinställningar. Om webbplatsen försöker få åtkomst till kameran eller mikrofonen på din dator och du inte har valt alternativet Neka alltid på panelen Globala sekretessinställningar tillfrågas du om du vill tillåta eller neka åtkomsten.

Ta bort alla webbplatser

Om du klickar på Ta bort alla webbplatser tas alla webbplatser bort från listan med besökta webbplatser. All information som lagrats av en webbplats på din dator raderas. (Du kan bekräfta eller avbryta den åtgärd du valt.)

Om du besöker en webbplats som du har tagit bort kan webbplatsen lagra information på din dator motsvarande den mängd diskutrymme du angett på panelen Globala lagringsinställningar. Om webbplatsen försöker få åtkomst till kameran eller mikrofonen på din dator och du inte har valt alternativet Neka alltid på panelen Globala sekretessinställningar tillfrågas du om du vill tillåta eller neka åtkomsten.