Erisilebilirlik

Flash Player Yardım

İçindekiler

Web Sitesi Depolama Ayarları paneli

AlertThis content requires Flash

Download the free Flash Player now!

Get Adobe Flash Player

Not: Yukarıda gördüğünüz Ayarlar Yöneticisi bir görüntü değildir; Ayarlar Yöneticisi'nin kendisidir. Farklı panelleri görmek için sekmeleri; Adobe Flash Player ayarlarınızı değiştirmek için de panellerdeki seçenekleri tıklatın.

Yukarıdaki web siteleri listesi, yalnızca yerel depolama ayarlarınızı görüntüleyebilmeniz veya değiştirebilmeniz amacıyla bilgisayarınıza depolanır. Adobe'nin bu listeye veya web sitelerinin bilgisayarınıza depolamış olabileceği diğer bilgilere erişme olanağı yoktur.

Bu paneli ziyaret ettiğiniz tüm web siteleri ya da herhangi bir web sitesi için depolama ayarlarını belirlemek amacıyla kullanın. Ziyaret Edilmiş Web Siteleri listesi, her web sitesi için aşağıdaki bilgileri görüntüler:

  • Web sitesinin adı
  • Web sitesinin bilgisayarınıza bilgi depolamak için kullandığı disk alanı miktarı
  • Web sitesinin ek alan istemeden önce kullanabileceği maksimum disk alanı miktarı

Bu panelde, bir web sitesi için depolama ayarlarını değiştirebilir veya web sitesini silebilir ve böylece web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde, web sitesinin daha önce belirlemiş olduğunuz özel ayarlar yerine global ayarlarınızı kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca tüm siteleri de silebilirsiniz ve bu durumda bilgisayarınıza önceden depolanmış olan tüm bilgiler silinir.

Not: Henüz ziyaret etmediğiniz web sitelerinin bilgisayarınıza veri depolamak için kullanabileceği disk alanı miktarını belirlemek veya henüz ziyaret etmediğiniz web sitelerinin bilgisayarınıza veri depolamasını engellemek için, Global Depolama Ayarları panelini kullanın.

Depolama ayarlarını değiştirme

Bir web sitesine yönelik depolama ayarlarını belirlemek için, Ziyaret Edilmiş Web Siteleri listesinde web sitesini seçin ve ardından bu web sitesinin depolama ayarlarını istediğiniz gibi değiştirin. Aşağıdaki listede, depolama seçenekleri açıklanmaktadır:

  • Bu web sitesindeki uygulamaların bilgisayarınıza bilgi depolamasını ve bunun bir daha sorulmasını istemiyorsanız, Bir Daha Sorma seçeneğini belirleyin.
  • Bu web sitesindeki uygulamaların bilgisayarınıza bilgi kaydetmesini istiyor, ancak buna her uygulama için ayrı ayrı karar vermek istiyorsanız kaydırıcıyı en sola getirin. Bir uygulama bilgisayarınıza her bilgi kaydetmek istediğinde, sizden daha fazla disk alanı isteyen bir soruyla karşılaşırsınız.
  • Bu web sitesindeki uygulamaların bilgisayarınıza ihtiyaç duyduğu kadar bilgi kaydetmesine izin vermek istiyorsanız, kaydırıcıyı en sağa getirin.
  • Bu web sitesindeki uygulamaların bilgisayarınıza bilgi kaydetmesine izin vermek, ancak kullanabileceği disk alanı miktarını sınırlandırmak istiyorsanız, kaydırıcıyı 10 KB, 100 KB, 1 MB veya 10 MB seçeneklerinden birine getirin. Bir uygulama sizin ayırdığınızdan daha fazla alana ihtiyaç duyarsa, uygulama çalışırken sizden daha fazla disk alanı isteyen bir soruyla karşılaşacaksınız.

Not: Seçilen web sitesindeki bir uygulama bilgisayarınıza bazı bilgiler kaydetmişse ve siz zaten depolanmış olan bilgi miktarından daha düşük bir değer seçerseniz, Flash Player sizi kaydedilmiş olan bilgilerin silineceği konusunda uyarır.

Web sitesini sil

Bir web sitesini seçip ardından Web Sitesini Sil'i tıklatırsanız, bu web sitesi ziyaret edilmiş web siteleri listenizden kaldırılır. Web sitesinin bilgisayarınıza depolamış olduğu tüm bilgiler silinir. (Seçiminizi onaylama veya iptal etme fırsatınız olacaktır.)

Bir web sitesini sildikten sonra tekrar ziyaret ederseniz web sitesinin bilgisayarınıza bilgi depolamak için kullanabileceği disk alanı miktarı, Global Depolama Ayarları panelinde belirlenen miktara göre ayarlanır. Ayrıca web sitesi kameranıza veya mikrofonunuza erişmeye çalışırsa ve siz Global Gizlilik Ayarları panelinde Her Zaman Reddet seçeneğini belirlememişseniz, bu erişime izin vermeyi isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Tüm siteleri sil

Tüm Siteleri Sil'i tıklatırsanız, tüm web siteleri ziyaret edilmiş web siteleri listenizden kaldırılır. Web sitelerinin bilgisayarınıza depolamış olduğu tüm bilgiler silinir. (Seçiminizi onaylama veya iptal etme fırsatınız olacaktır.)

Bir web sitesini sildikten sonra tekrar ziyaret ederseniz web sitesinin bilgisayarınıza bilgi depolamak için kullanabileceği disk alanı miktarı, Global Depolama Ayarları panelinde belirlenen miktara göre ayarlanır. Ayrıca web sitesi kameranıza veya mikrofonunuza erişmeye çalışırsa ve siz Global Gizlilik Ayarları panelinde Her Zaman Reddet seçeneğini belirlememişseniz, bu erişime izin vermeyi isteyip istemediğiniz sorulacaktır.