Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Správce nastavení

Kdo používá tohoto Správce nastavení?

Počínaje verzí Flash Player 10.3 nahrazuje Správce místních nastavení (Local Settings Manager) tohoto Správce online nastavení (Online Settings Manager) v oblasti správy globálních nastavení na počítačích se systémy Windows, Mac a Linux. Správce místních nastavení je dostupný v Ovládacích panelech (Windows) nebo Předvolbách systému (Mac). Uživatelé jiných operačních systémů a starších verzí přehrávače Flash Player mohou nadále používat zde popsaného Správce online nastavení.

Nativní provedení Správce místních nastavení je na jednotlivých operačních systémech dostupné takto:

  • Windows: Klepněte postupně na Start > Nastavení > Ovládací panely > Flash Player
  • Macintosh: v dialogu System Preferences (ve skupině Other) klepněte na Flash Player
  • Linux Gnome: System > Preferences > Adobe Flash Player
  • Linux KDE: System Settings > Adobe Flash Player

Nápovědu pro Správce místních nastavení spustíte klepnutím na individuální odkazy Learn more (Další informace)…. na záložkách Správce, nebo klepnutím na následující odkazy:


Název záložky/Stránka nápovědy URL
Úložiště http://adobe.com/go/flash-player-settings-storage_cz
Kamera a mikrofon http://adobe.com/go/flash-player-settings-camera-and-mic_cz
Přehrávání http://adobe.com/go/flash-player-settings-playback_cz
Pokročilé http://adobe.com/go/flash-player-settings-advanced_cz

K čemu slouží nástroj Správce nastavení?

Společnost Adobe poskytuje možnosti řízení obsahu SWF nebo FLV a řízení aplikací běžících v prostředí přehrávače Adobe Flash Player. Správce nastavení pro Flash Player umožňuje spravovat globální nastavení ochrany osobních údajů, nastavení zabezpečení a pomocí následujících panelů:

Jak se dostanu do nástroje Správce nastavení?

Správce nastavení je speciální řídicí panel, který běží ve vašem počítači, ale zobrazuje se a otevírá prostřednictvím webu společnosti Adobe. Společnost Adobe nemá přístup k nastavením, která vidíte v nástroji Správce nastavení, ani k osobním údajům uloženým ve vašem počítači.

Klepnutím na níže uvedené odkazy otevřete konkrétní požadovaný panel Správce nastavení. Správce nastavení, který je zobrazen na stránce, není obrázek, jedná se o skutečný nástroj Správce nastavení. Chcete-li změnit nastavení, můžete klepnutím na karty zobrazit různé panely a poté klepnout na možnosti na panelech nástroje Správce nastavení, které jsou zobrazeny na webové stránce.

Nastavení v nástroji Správce nastavení se vztahují na všechny weby obsahující obsah SWF nebo FLV, nikoli jen na konkrétní web.

Co jsou nastavení ochrany osobních údajů?

Aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player mohou požadovat přístup ke kameře či mikrofonu vašeho počítače. Nastavení ochrany osobních údajů umožňují definovat, zda chcete, aby měly aplikace z konkrétního webu umožněn takový přístup. Pamatujte, že tento přístup požaduje osoba nebo společnost, která vytvořila vámi používanou aplikaci, nikoli společnost Adobe (pokud společnost Adobe nevytvořila aplikaci, která vyžaduje přístup k vaší kameře nebo mikrofonu).

Je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá audio nebo video používat. U všech subjektů požadujících přístup k audiu nebo videu byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si například Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Kontaktujte web vyžadující přístup a vyžádejte si jeho zásady ochrany osobních údajů.

Je důležité vědět, že přestože je tento panel s nastavením součástí přehrávače Flash Player, audio a video bude používáno aplikací vytvořenou jiným výrobcem. Společnost Adobe nenese žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných výrobců, za postupy jiných společností při zachytávání audia a videa ve vašem počítači ani za použití takových dat nebo údajů těmito společnostmi.

Chcete-li definovat zásady ochrany osobních údajů pro všechny weby, použijte panel Globální nastavení ochrany osobních údajů. Chcete-li definovat zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé weby, použijte panel Nastavení ochrany osobních údajů webu.

Co jsou nastavení ukládání?

Aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player mohou do vašeho počítače chtít ukládat nějaké informace, ale množství dat, které mohou uložit, je omezeno na 100 kB (pokud nesouhlasíte s přidělením dalšího místa). Nastavení místního úložiště vám umožňuje určit, kolik diskového prostoru (pokud vůbec nějaký) mohou aplikace z konkrétního webu použít k ukládání informací do vašeho počítače. Pamatujte, že tento přístup požaduje osoba nebo společnost, která vytvořila vámi používanou aplikaci, nikoli společnost Adobe (pokud společnost Adobe nevytvořila aplikaci, která chce ukládat informace). Je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá ukládané informace používat. U všech subjektů požadujících přístup k vašemu počítači byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si například Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adob*. Kontaktujte web vyžadující přístup a vyžádejte si jeho zásady ochrany osobních údajů.

Je důležité vědět, že přestože je tento panel s nastavením součástí přehrávače Flash Player, informace budou používány aplikací vytvořenou jiným výrobcem. Společnost Adobe nenese žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných výrobců, za postupy jiných společností při ukládání informací do vašeho počítače ani za použití takových dat nebo údajů těmito společnostmi.

Chcete-li definovat nastavení ukládání pro weby, které jste dosud nenavštívili, použijte panel Globální nastavení ukládání. Chcete-li definovat nastavení ukládání pro weby, které jste již navštívili, použijte panel Nastavení ukládání webu.

Co jsou nastavení zabezpečení?

Společnost Adobe navrhla přehrávač Flash Player tak, aby poskytoval nastavení zabezpečení, která ve většině situací nevyžadují explicitní povolení nebo zákaz přístupu. Obsah SWF a FLV se v průběhu času stal propracovanějším, přehrávač Flash Player se také stal důmyslnějším a uživatelům nyní nabízí dodatečnou ochranu osobních údajů a dodatečné zabezpečení. Občas se však můžete setkat se starším obsahem SWF nebo FLV, který byl vytvořen pomocí starších pravidel zabezpečení. V těchto případech vás přehrávač Flash Player požádá o rozhodnutí: Můžete umožnit, aby obsah pracoval dle požadavků svého tvůrce s použitím starších pravidel zabezpečení, nebo se můžete rozhodnout uplatňovat novější a přísnější pravidla. Druhá možnost pomůže zajistit, že budete moci přehrávat pouze obsah, který splňuje nejnovější bezpečnostní normy, ale může občas bránit správné funkci staršího obsahu SWF nebo FLV.

Když je starší obsah spuštěn v novější verzi přehrávače a přehrávač Flash Player potřebuje, abyste učinili rozhodnutí, zda uplatnit novější pravidla, může se zobrazit jedno z následujících automaticky otevíraných dialogových oken. Tato dialogová okna vás před tím, než povolí obsahu SWF nebo FLV komunikaci s dalšími místy na Internetu, požádají o svolení:

  • Může se zobrazit dialogové okno s upozorněním, že vámi používaný obsah SWF nebo FLV se snaží pro přístup k informacím na webu mimo svou vlastní doménu použít starší pravidla zabezpečení, a že tyto informace mohou být mezi těmito dvěma weby sdíleny. Přehrávač Flash Player se vás zeptá, zda chcete takový přístup povolit nebo zakázat.

    Navíc k odpovědi prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete použít panel Globální nastavení zabezpečení a určit, zda by měl přehrávač Flash Player před povolením přístupu vždy požadovat vaše svolení prostřednictvím dialogového okna, vždy odmítnout přístup bez předchozího dotazu nebo vždy povolit přístup k ostatním webům či doménám bez žádosti o vaše svolení.
  • (Flash Player 8 a novější) Pokud jste si do počítače stáhli obsah SWF nebo FLV, může dojít k zobrazení dialogového okna s upozorněním, že se obsah snaží komunikovat s Internetem. Přehrávač Flash Player 8 a jeho novější verze ve výchozím nastavení neumožňují místnímu obsahu SWF nebo FLV komunikaci s Internetem.

    Pomocí panelu Globální nastavení zabezpečení můžete definovat, že určité aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player ve vašem počítači mohou komunikovat s Internetem.

Informace o změně nastavení zabezpečení nebo další informace o vašich možnostech naleznete v tématu Panel Globální nastavení zabezpečení.

Co jsou nastavení přehrávání chráněného obsahu?

Některý obsah na Internetu chrání jeho poskytovatelé pomocí softwaru Adobe Flash Access. Chtějí-li uživatelé tento chráněný obsah zobrazit, musí od poskytovatele obsahu nejdříve získat potřebnou licenci. Tyto licence k obsahu jsou automaticky staženy do počítače například při pronajmutí si nebo zakoupení chráněného obsahu. Přehrávač Flash Player tyto licence uloží do počítače.

Ke správě nebo deaktivaci těchto licencí použijte panel Nastavení přehrávání chráněného obsahu.

Co jsou nastavení sítí peer-assisted?

Jestliže uživatelé přehrávající stejný obsah sdílejí své šířky pásma, může web poskytující zvuk a video dodávat do vašeho počítače daný obsah s lepším výkonem. Sdílení šířky pásma umožňuje plynulejší přehrávání zvuku nebo videa bez přeskoků nebo pauz vznikajících při ukládání do vyrovnávací paměti. Tento princip se nazývá sítě peer-assisted, protože partneři v síti si vzájemně pomáhají za účelem dosažení lepšího výstupu. Přehrávač Flash Player bude šířku pásma sdílet pomocí sítí peer-assisted pouze s vaším souhlasem.

Jestliže tuto možnost povolíte, neposkytujete tím svůj souhlas se sdílením šířky pásma kdykoli, když je nějaká aplikace chce použít. Umožníte tím pouze, aby vám aplikace mohly zobrazit dotaz, zda chcete šířku pásma sdílet. Ve většině situací je vhodné šířku pásma sdílet pouze v případě, že jste k Internetu připojeni prostřednictvím vysokorychlostního připojení.

Sdílení šířky pásma zvyšuje množství dat, jež váš poskytovatel síťového připojení doručuje do vašeho zařízení. Jestliže platíte pevnou měsíční částku bez ohledu na velikost přenesených dat, nezvýší používání sítí peer-assisted váš měsíční účet.

Pokud však platíte za velikost přenesených dat, nebo si nejste jisti, jakým způsobem je používání sítě účtováno, bude pravděpodobně vhodné sítě peer-assisted zakázat. Učiníte-li tak, nebude se vám nikdy zobrazovat dotaz, zda chcete svou šířku pásma sdílet.

Chcete.li zadat, zda mají být používány sítě peer-assisted či nikoli, použijte panel Sítě peer-assisted.

Je třeba znovu konfigurovat nastavení možností ochrany osobních údajů a místa na disku, když je již nakonfigurováno v prohlížeči?

Jistě víte, že některé weby spolupracují s prohlížečem a ukládají do vašeho počítače malá množství dat zvaná soubory cookie, která použijí v budoucnosti. Pokud například pravidelně navštěvujete nějaký web, můžete být uvítáni vaším jménem. Vaše jméno je pravděpodobně uloženo jako soubor cookie a vy můžete pomocí možností prohlížeče určit, zda chcete soubory cookie používat. Je také možné, že jste v prohlížeči nastavili, že vámi navštívené stránky mohou zabrat pouze určité místo na disku.

Při přehrávání obsahu SWF nebo FLV jsou místo nastavení nakonfigurovaných v prohlížeči použita nastavení přehrávače Flash Player. To znamená, že i když jste v prohlížeči nastavili, že do svého počítače nechcete ukládat soubory cookie, může se zobrazit dotaz, zda může aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player ukládat informace. K tomu dochází z toho důvodu, že informace ukládané přehrávačem Flash Player nejsou stejné jako soubory cookie. Jsou používány pouze aplikací Flash a nemají souvislost se žádným jiným nastavením ochrany osobních údajů nebo zabezpečení na Internetu, které jste mohli zadat v prohlížeči.

Podobně platí, že objem diskového prostoru, které jste aplikaci umožnili využívat, nemá žádnou souvislost s množstvím diskového prostoru, které jste vyčlenili pro uložené stránky ve svém prohlížeči. To znamená, že při přehrávání obsahu SWF nebo FLV je zde povolený objem místa na disku přidán k prostoru, který váš prohlížeč využívá pro uložené stránky.

Bez ohledu na to, jak máte nakonfigurován prohlížeč, máte možnost povolit nebo zakázat oprávnění aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player k ukládání informací a určit, kolik místa na disku mohou uložené informace zabírat.