Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Weergave-instellingen

Wat zijn weergave-instellingen?

Met weergave-instellingen kunt u schalen met hardwareversnelling gebruiken om de afspeelsnelheid in Flash Player te verbeteren.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Standaard is het selectievakje Hardwareversnelling inschakelen ingeschakeld om de afspeelkwaliteit in Flash Player te verbeteren, met name bij gebruik van het volledige scherm.

Wat is schalen met hardwareversnelling?

Hoewel door Flash Player standaard al video's en afbeeldingen van hoge kwaliteit worden weergegeven, wordt bij schalen met hardwareversnelling de videokaart of grafische kaart van de computer gebruikt om video's en afbeeldingen helderder en sneller weer te geven dan alleen met Flash Player mogelijk is.

Werkt schalen met hardwareversnelling op alle computers?

Voor schalen met hardwareversnelling hebt u Microsoft DirectX 9 met 128 MB VRAM nodig voor Windows. Voor Apple Macintosh OS X v10.2 of hoger is OpenGL vereist. Met oudere hardware en stuurprogramma's kunnen zich compatibiliteitsproblemen voordoen. (Zie Systeemvereisten voor Flash Player.) Met oudere versies van Flash Player zijn de verschillen niet zo groot omdat de speler de software schaalt in plaats van schalen met hardwareversnelling te gebruiken.

Wat moet ik doen bij weergaveproblemen met Flash Player?

Bij weergaveproblemen met Flash Player, bijvoorbeeld een slechte beeldkwaliteit of een langzame afspeelsnelheid, schakelt u het selectievakje Hardwareversnelling inschakelen uit in het deelvenster Weergave. Zo voorkomt u compatibiliteitsproblemen tussen hardware of stuurprogramma's en Flash Player. Flash Player maakt dan gebruik van software om de inhoud te schalen en weer te geven.

Hoe kan ik dit deelvenster opnieuw weergeven?

Het deelvenster Weergave openen:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Macintosh) op de afbeelding van de toepassing tijdens het afspelen.
  2. Klik in het snelmenu op Instellingen. Het deelvenster Weergave is het eerste deelvenster dat wordt weergegeven.