Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Microfooninstellingen

Wat zijn microfooninstellingen?

Met microfooninstellingen kunt u een microfoon selecteren, de gevoeligheid ervan aanpassen en de eventuele echo uit de luidsprekers verminderen.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Adobe Flash Player zoekt automatisch naar een standaardmicrofoon of een andere audiorecorder op uw computer en stelt de gevoeligheid van de microfoon in op een gemiddelde waarde.

Flash Player vraagt uw toestemming voordat een toepassing toegang kan krijgen tot uw camera of microfoon. Zie Pop-upvraag over privacy.

Wat kan ik hier wijzigen?

U kunt een andere microfoon selecteren, de gevoeligheid van de microfoon aanpassen en de echo verminderen. De instellingen die u hier selecteert, zijn direct van invloed op de actieve Flash-toepassing. Als u de standaardmicrofoon wilt wijzigen, selecteert u een andere microfoon in het pop-upmenu.

Test de microfoon door op een normaal volume te praten. Let hierbij op de indicator aan de linkerkant. Als de indicator geel is, is de microfoon gevoelig genoeg om geluid op te vangen met Flash Player. U kunt de gevoeligheid van de microfoon verhogen of verlagen door de regelaar respectievelijk naar rechts of naar links te schuiven.

Als u in plaats van een hoofdtelefoon luidsprekers gebruikt, selecteert u de optie Echo verminderen. Het verminderen van de echo heeft hetzelfde effect als het verminderen van de ruis die via de luidsprekers uit de telefoon komt.

Wat gebeurt er als Flash Player geen microfoon vindt?

Als Flash Player geen microfoon of ander audioapparaat vindt op uw computer, wordt u gewaarschuwd dat er geen microfoon is gevonden. Lees de documentatie bij uw computer en microfoon om te controleren of de microfoon juist is geïnstalleerd.

Hoe kan ik mijn luidsprekers testen?

Klik in de toepassing op de optie voor het testen van de luidsprekers (zie onder) om een voorbeeldgeluid te horen. Pas het geluidsniveau van de luidsprekers of hoofdtelefoon aan.

Hoe kan ik dit deelvenster opnieuw weergeven?

U kunt dit deelvenster opnieuw weergeven als u bijvoorbeeld wilt dat Flash Player een andere microfoon gebruikt. Het deelvenster Microfoon weergeven:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Macintosh) op de afbeelding van de toepassing tijdens het afspelen.
  2. Klik in het snelmenu op Instellingen en klik op het tabblad Microfoon.

Ik zie het tabblad Microfoon niet en kan dit deelvenster dus niet weergeven.

Als uw computer of apparatuur geen audio-opname via Flash Player ondersteunt, kunt u geen microfoon selecteren en wordt dit deelvenster niet weergegeven.