Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Algemene beveiligingsinstellingen voor makers van inhoud

Inhoudsopgave


Opmerking: De hierboven weergegeven figuur is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Klik op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven. Met de opties in de deelvensters kunt u de instellingen voor Adobe Flash Player wijzigen.

Als u inhoud maakt of beheert die wordt uitgevoerd in Flash Player 8 of later, is deze informatie op deze pagina relevant voor u. Als dat niet het geval is, raadpleegt u het deelvenster Algemene instellingen.

U ziet deze pagina waarschijnlijk omdat u uw SWF- of FLV-inhoud lokaal aan het testen bent en die inhoud probeert oude beveiligingsregels te gebruiken voor de communicatie met internet. Deze pagina bevat informatie over hoe u uw inhoud lokaal kunt testen als deze wordt uitgevoerd in Flash Player 8 of later. U kunt hier gedetailleerdere informatie lezen.

Als Flash-ontwikkelaar werkt u misschien vaak aan SWF- of FLV-inhoud die uiteindelijk wordt geïmplementeerd op internet. Tijdens het ontwikkelen van deze toepassingen moet u mogelijk tests uitvoeren terwijl de SWF- of FLV-inhoud lokaal op uw eigen computer is opgeslagen in plaats van dat deze is geïmplementeerd op een webserver. In deze lokale testsituatie geeft Flash Player mogelijk beveiligingswaarschuwingen weer waardoor uw toepassing niet werkt zoals u dat bedoelt hebt. U kunt dit probleem oplossen door met Settings Manager uw eigen SWF- of FLV-inhoud aan te wijzen als vertrouwd.

(Alleen Flash Player 8 en hoger) U kunt als volgt opgeven dat SWF- of FLV-inhoud op uw computer mag communiceren met internet:

  1. Klik in het deelvenster Global Security Settings (hierboven) op de vervolgkeuzelijst voor locaties en selecteer Add location.

    Het pop-upvenster voor het toevoegen van een locatie wordt geopend. Als u Settings Manager hebt geopend door te klikken op de knop Instellingen in een dialoogvenster, bevat het pop-upvenster voor het toevoegen van een locatie een pad dat lijkt op C:\mapnaam\bestandsnaam.swf of /Gebruikers/mapnaam/bestandsnaam.swf. Dit pad geeft het bestand aan dat met internet probeerde te communiceren en dat door de beveiliging van Flash Player is beëindigd. Als het pad de inhoud bevat die met internet mag communiceren, knipt en plakt u het pad in het vak Deze locatie vertrouwen. U kunt ook op een van de bladerknoppen klikken en zelf naar de inhoud zoeken.

    Geef een of meer mappen in uw lokale bestandssysteem op waarvan u weet dat ze alleen uw eigen werk bevatten en geen SWF- of FLV-inhoud die u hebt gedownload van andere bronnen. Als u een map toevoegt, worden alle bestanden en submappen in die map vertrouwd. Het is af te raden om mappen op hoog niveau te vertrouwen.
  2. Klik op Bevestigen.

    De locatie wordt nu toegevoegd aan het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen. Locaties in de lijst mogen altijd communiceren met internet, zelfs als de opties Always deny of Always ask boven in het deelvenster Global Security Settings worden geselecteerd.

    Wanneer u de vertrouwde locaties hebt toegevoegd, moet u de lokale SWF- of FLV-inhoud opnieuw starten door de browser te vernieuwen of de speler opnieuw te starten.