Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Het deelvenster Algemene meldingsinstellingen


Opmerking: De hierboven weergegeven figuur is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Klik op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven. Met de opties in de deelvensters kunt u de instellingen voor Adobe Flash Player wijzigen.

In het deelvenster Algemene meldingsinstellingen kunt u meldingen voor updates van Flash Player instellen:

  • Schakel het selectievakje Waarschuw mij als er een update voor Adobe Flash Player beschikbaar is in als u automatisch een melding van Adobe wilt ontvangen wanneer er een nieuwe versie van Flash Player beschikbaar is. Geef in het pop-upmenu aan hoe vaak u op updates voor Flash Player wilt controleren. De standaardwaarde is 7 dagen.
  • Schakel het selectievakje Waarschuw mij als er een update voor Adobe Flash Player beschikbaar is uit als u niet automatisch een melding van Adobe wilt ontvangen wanneer er een nieuwe versie van Flash Player beschikbaar is.

Opmerking: Flash Player controleert alleen op updates als u verbonden bent met internet.

Zie Adobe Flash Player bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van Flash Player.