Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Het deelvenster Opslaginstellingen website


Opmerking: De hierboven weergegeven figuur is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Klik op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven. Met de opties in de deelvensters kunt u de instellingen voor Adobe Flash Player wijzigen.

De bovenstaande lijst met websites is alleen op uw computer opgeslagen zodat u uw lokale opslaginstellingen kunt bekijken of wijzigen. Adobe heeft geen toegang tot deze lijst of de gegevens die door de websites op uw computer zijn opgeslagen.

Gebruik dit deelvenster om opslaginstellingen op te geven voor de websites die u hebt bezocht. De lijst Bezochte websites bevat de volgende informatie over elke website:

  • De naam van de website
  • De hoeveelheid schijfruimte die door de website wordt gebruikt om gegevens op te slaan op uw computer
  • De maximale hoeveelheid schijfruimte die door de website kan worden gebruikt alvorens om extra schijfruimte te vragen

In dit deelvenster kunt u de opslaginstellingen voor een website wijzigen of de website verwijderen zodat bij een nieuw bezoek de algemene instellingen worden gebruikt in plaats van de afzonderlijke instellingen die u hebt geconfigureerd. U kunt ook alle websites verwijderen. Hierdoor worden alle gegevens gewist die eerder op de computer zijn opgeslagen.

Opmerking: Gebruik het deelvenster Algemene opslaginstellingen om de hoeveelheid schijfruimte op te geven die websites die u nog niet hebt bezocht, kunnen gebruiken om gegevens op uw computer op te slaan. Met de opties in dit deelvenster kunt u ook voorkomen dat websites die u nog niet hebt bezocht gegevens op uw computer kunnen opslaan.

Opslaginstellingen wijzigen

Als u opslaginstellingen wilt opgeven voor een website, selecteert u de website in de lijst Bezochte websites en wijzigt u vervolgens de opslaginstellingen. In de volgende lijst worden de opslagopties beschreven:

  • Selecteer Nooit meer vragen als u niet wilt dat toepassingen van deze website gegevens op uw computer kunnen opslaan. U wordt dan nooit meer hierom gevraagd.
  • Verplaats de schuifregelaar helemaal naar links als u wilt dat toepassingen van deze website gegevens op uw computer kunnen opslaan, maar dit elke keer en voor elke toepassing wilt kunnen beslissen. Elke keer dat een toepassing gegevens op uw computer wil opslaan, wordt een vraag om meer schijfruimte weergegeven.
  • Verplaats de schuifregelaar helemaal naar rechts als u wilt dat toepassingen van deze website elke gewenste hoeveelheid gegevens op uw computer kunnen opslaan.
  • Verplaats de schuifregelaar naar 10 kB, 100 kB, 1 MB of 10 MB als u wilt dat toepassingen van deze website gegevens op uw computer kunnen opslaan, maar de gebruikte hoeveelheid schijfruimte wilt beperken. Als een toepassing meer ruimte nodig heeft dan de toegewezen schijfruimte, wordt een vraag om meer schijfruimte weergegeven wanneer de toepassing wordt uitgevoerd.

Opmerking: Als op uw computer gegevens zijn opgeslagen door een toepassing van de geselecteerde website en u een waarde selecteert die kleiner is dan de hoeveelheid gegevens die al is opgeslagen, geeft Flash Player een bericht weer met de melding dat alle eerder opgeslagen gegevens worden verwijderd.

Website verwijderen

Als u een website selecteert en vervolgens op Website verwijderen klikt, wordt de website verwijderd uit de lijst met bezochte websites. Alle gegevens die door de website op uw computer zijn opgeslagen, worden gewist. (U kunt uw selectie nog bevestigen of annuleren.)

Als u een website opnieuw bezoekt nadat u deze hebt verwijderd, wordt de hoeveelheid schijfruimte die de website kan gebruiken om gegevens op te slaan op uw computer, ingesteld op de hoeveelheid ruimte die u in het deelvenster Algemene opslaginstellingen hebt ingesteld. Als de website toegang probeert te verkrijgen tot uw camera of microfoon terwijl de optie Altijd weigeren in het deelvenster Algemene privacy-instellingen is uitgeschakeld, wordt u bovendien gevraagd of deze toegang is toegestaan of niet.

Alle sites verwijderen

Als u op Alle sites verwijderen klikt, worden alle websites verwijderd uit de lijst met bezochte websites. Alle gegevens die door een website op uw computer zijn opgeslagen, worden gewist. (U kunt uw selectie nog bevestigen of annuleren.)

Als u een website opnieuw bezoekt nadat u deze hebt verwijderd, wordt de hoeveelheid schijfruimte die de website kan gebruiken om gegevens op te slaan op uw computer, ingesteld op de hoeveelheid ruimte die u in het deelvenster Algemene opslaginstellingen hebt ingesteld. Als de website toegang probeert te verkrijgen tot uw camera of microfoon terwijl de optie Altijd weigeren in het deelvenster Algemene privacy-instellingen is uitgeschakeld, wordt u bovendien gevraagd of deze toegang is toegestaan of niet.