Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen


Opmerking: De hierboven weergegeven figuur is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Klik op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven. Met de opties in de deelvensters kunt u de instellingen voor Adobe Flash Player wijzigen.

Als u ontwerper of ontwikkelaar bent en toepassingen voor Flash Player maakt, raadpleegt u in plaats van dit onderwerp het document Algemene beveiligingsinstellingen voor makers van inhoud.

In het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen kunt u aangeven of SWF- of FLV-inhoud met oude beveiligingsregels al dan niet toegang heeft tot internet. (Voor meer informatie over het nut hiervan raadpleegt u Wat zijn beveiligingsinstellingen?.) Stel uzelf de volgende vragen om te bepalen of het veilig is het gebruik van oude beveiligingsregels toe te staan: Heb ik deze inhoud zelf gedownload van een website die ik vertrouw? Probeert de SWF- of FLV-inhoud te communiceren met een website die ik vertrouw? De website waarmee de SWF- of FLV-inhoud probeert te communiceren, staat in het dialoogvenster dat wordt weergegeven zodra de SWF- of FLV-inhoud verbinding probeert te maken met de website.

U kunt het volgende doen:

 • U kunt Flash Player zodanig configureren dat u altijd om toestemming moet worden gevraagd voordat SWF- of FLV-inhoud oude beveiligingsregels kan gebruiken. U kunt echter ook aangeven dat het altijd is toegestaan dat SWF- of FLV-inhoud oude beveiligingsregels kan gebruiken, of u kunt weigeren dat SWF- of FLV-inhoud oude beveiligingsregels kan gebruiken. Deze opties boven aan het deelvenster zijn van toepassing op SWF- of FLV-inhoud die u op internet gebruikt en Flash-inhoud die lokaal op uw computer is opgeslagen. Lees voor meer informatie Online en lokale inhoud waarbij oude beveiligingsregels worden gebruikt hieronder.
 • (Flash Player 8 en hoger) Voor nauwkeuriger beheer kunt u opgeven dat specifieke SWF- of FLV-inhoud op uw computer oude beveiligingsregels mag gebruiken voor toegang tot elke gewenste website. Deze optie onder aan het deelvenster is alleen van toepassing op SWF- of FLV-inhoud die lokaal op uw computer is opgeslagen en die niet op een website staat. Lees voor meer informatie SWF- of FLV-inhoud die is opgeslagen op uw computer (Flash Player 8 en hoger).

Als u niet toestaat dat SWF- of FLV-inhoud de oude beveiligingsregels mag gebruiken, werkt de inhoud mogelijk niet naar behoren. Als u deze instellingen later weer wilt veranderen, keert u terug naar het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen en wijzigt u de instellingen.

Zie Wat zijn beveiligingsinstellingen? in het onderwerp over Instellingenbeheer voor een overzicht van problemen met algemene beveiligingsinstellingen.

Online en lokale inhoud waarbij oude beveiligingsregels worden gebruikt

Voor sommige SWF- of FLV-inhoud op websites of op uw lokale computer worden oude beveiligingsregels gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens van andere sites of om te communiceren met internet. Stel u wilt schoenen kopen via de website schoenen.bedrijfA.com. U wilt een paar sandalen toevoegen aan uw boodschappenmandje terwijl de prijs van de sandalen op een andere site, sandalen.bedrijfA.com, staat. In dit voorbeeld probeert de eerste site via oude beveiligingsregels toegang te krijgen tot de tweede site. Of SWF- of FLV-inhoud die lokaal op uw computer is opgeslagen, probeert te communiceren met internet. Wanneer de inhoud oude beveiligingsregels gebruikt en deze bewerkingen probeert uit te voeren, vraagt Flash Player om uw toestemming. U kunt de toestemming zodanig instellen dat dit invloed heeft op alle SWF- of FLV-inhoud die hetzelfde oude beveiligingssysteem gebruikt:

 • Als u wilt dat Flash Player u altijd toestemming vraagt voordat de oude beveiligingsregels worden gebruikt, selecteert u Altijd vragen. Zo kunt u elke keer opnieuw bepalen of u de SWF- of FLV-inhoud vertrouwt of niet. (Een vertrouwde website is een bekende site die u herkent en vertrouwt.) Wanneer door de SWF- of FLV-inhoud de oude beveiligingsregels worden gebruikt, wordt de pop-upvraag over beveiliging weergegeven. U kunt dan toestaan dat de SWF- of FLV-inhoud de oude beveiligingsregels gebruikt of het gebruik ervan weigeren.
 • Als u altijd wilt toestaan dat SWF- of FLV-inhoud de oude beveiligingsregels gebruikt, selecteert u Altijd toestaan. Als u deze optie selecteert, geeft u aan dat alle SWF- of FLV-inhoud kan worden vertrouwd en dat u hierover geen vragen meer wilt zien. De pop-upvraag over beveiliging wordt niet meer weergegeven.

  Deze optie is handig maar kan ook tot gevolg hebben dat gegevens, zoals persoonlijke gegevens die u op een bepaalde site hebt ingevoerd, tussen sites worden gedeeld.
 • Als u niet wilt dat SWF- of FLV-inhoud de oude beveiligingsregels gebruikt, selecteert u Altijd weigeren. Als u deze optie selecteert, geeft u aan dat u geen SWF- of FLV-inhoud vertrouwt die het oude beveiligingssysteem gebruikt. De pop-upvraag over beveiliging wordt niet meer weergegeven.

  Omdat SWF- of FLV-inhoud niet het oude beveiligingssysteem mag gebruiken voor toegang tot gegevens op andere sites, werkt deze SWF- of FLV-inhoud mogelijk niet naar behoren.

SWF- of FLV-inhoud die is opgeslagen op uw computer (Flash Player 8 en hoger)

Sommige SWF- of FLV-inhoud die u naar uw computer downloadt, probeert oude beveiligingsregels te gebruiken om te communiceren met internet. U geeft bijvoorbeeld gegevens op in een offline toepassing voor het bijhouden van onkostenvergoedingen die wordt uitgevoerd in Flash Player. Deze gegevens worden vervolgens voor verwerking naar een bedrijfswebsite verzonden. In een ander voorbeeld probeert een helpsysteem dat wordt uitgevoerd in Flash Player en dat op uw computer is geïnstalleerd verbinding te maken met internet voor bijgewerkte inhoud.

U kunt aangeven welke SWF- of FLV-inhoud op uw computer altijd gebruik mag maken van de oude beveiligingsregels door de locatie van de inhoud toe te voegen aan het deelvenster Beveiliging. Zodra u een locatie op uw computer aan het deelvenster Beveiliging hebt toegevoegd, geldt de inhoud op die locatie als vertrouwd. Flash Player vraagt dan niet meer om toestemming en mag de oude beveiligingsregels altijd gebruiken, zelfs als Altijd weigeren is geselecteerd in het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen. De lijst Bestanden op deze locaties altijd vertrouwen hebben voorrang op de opties in het deelvenster Instellingen. Dat wil zeggen dat de lokale bestanden in de lijst met vertrouwde bestanden de oude regels altijd mogen gebruiken, ook als u de optie hebt geselecteerd om lokale inhoud en inhoud op het web het recht om de oude beveiligingsregels te gebruiken altijd te weigeren.

De lijst met altijd te vertrouwen bestanden onder in het deelvenster is specifiek van toepassing op SWF- of FLV-inhoud die u naar uw computer hebt gedownload, niet op inhoud die u gebruikt wanneer u een website bezoekt.

(Flash Player 8 en hoger) U kunt als volgt opgeven dat SWF- of FLV-inhoud op uw computer de oude beveiligingsregels mag gebruiken om te communiceren met internet:

 1. Klik in het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen hierboven op de vervolgkeuzelijst voor locaties en selecteer Locatie toevoegen.

  Het pop-upvenster voor het toevoegen van een locatie wordt geopend. Als u Settings Manager hebt geopend door te klikken op de knop Instellingen in een dialoogvenster, bevat het pop-upvenster voor het toevoegen van een locatie een pad dat lijkt op C:\mapnaam\bestandsnaam.swf of /Gebruikers/mapnaam/bestandsnaam.swf. Dit pad geeft het bestand aan dat met internet probeerde te communiceren en dat door de beveiliging van Flash Player is beëindigd. Als het pad de inhoud bevat die met internet mag communiceren, knipt en plakt u het pad in het vak Deze locatie vertrouwen. U kunt ook op een van de bladerknoppen klikken en zelf naar de inhoud zoeken.

  U kunt een afzonderlijk bestand of een hele map toevoegen. Als u een hele map toevoegt, worden alle bestanden en submappen in die map vertrouwd. Bepaalde SWF- of FLV-inhoud bestaat uit meerdere, gerelateerde bestanden. U moet dan de hele map vertrouwen waarin de gerelateerde bestanden zich bevinden. Het is in het algemeen af te raden om mappen op hoog niveau te vertrouwen.
 2. Klik op Bevestigen.

  De locatie wordt nu toegevoegd aan het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen. Locaties in de lijst mogen altijd gebruikmaken van de oude beveiligingsregels, zelfs als de optie Altijd weigeren of Altijd vragen boven aan het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen is geselecteerd.

  Wanneer u de vertrouwde locaties hebt toegevoegd, moet u de lokale SWF- of FLV-inhoud opnieuw starten door de browser te vernieuwen of de speler opnieuw te starten.