Tillgänglighet*

Flash Player – hjälp

Innehållsförteckning

Inställningshanteraren

Vem använder denna Settings Manager?

Från och med Flash Player 10.3 ersätter den lokala inställningshanteraren denna onlineinställningshanterare för hantering av globala inställningar på Windows-, Mac- och Linux-datorer.Du kommer till den lokala inställningshanteraren via Kontrollpanelen i Windows och via Systeminställningar i Mac. Användare av andra operativsystem och tidigare versioner av Flash Player kan fortsätta använda onlineinställningshanteraren som beskrivs här.

Så här kommer du till Flash Players lokala inställningshanterare som finns i operativsystemet:

  • Windows: klicka på Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Flash Player
  • Macintosh: Systeminställningar (under Annat) > klicka på Flash Player
  • Linux Gnome: System > Preferences > Adobe Flash Player
  • Linux KDE: System Settings > Adobe Flash Player

Om du vill visa hjälpen för den lokala inställningshanteraren klickar du på någon av Läs mer-länkarna på fliken Settings Manager, eller på någon av dessa länkar:


Fliknamn/hjälpsida URL
Lagring http://adobe.com/go/flash-player-settings-storage_se
Kamera och mikrofon http://adobe.com/go/flash-player-settings-camera-and-mic_se
Uppspelning http://adobe.com/go/flash-player-settings-playback_se
Avancerat http://adobe.com/go/flash-player-settings-advanced_se

Vad kan jag göra med Inställningshanteraren?

Adobe arbetar aktivt för att ge dig alternativ för att styra innehåll och program av typen SWF och FLV som körs i Adobe Flash Player. Med Inställningshanteraren i Flash Player kan du hantera globala sekretessinställningar, lagringsinställningar, säkerhetsinställningar och inställningar för automatiska meddelanden på följande paneler:

Hur öppnar jag Inställningshanteraren?

Inställningshanteraren är en särskild kontrollpanel som körs på den lokala datorn, men som visas på och som du kommer åt från Adobes webbplats. Adobe har inte åtkomst till inställningarna i Inställningshanteraren eller till personlig information på din dator.

Klicka på länkarna nedan för att öppna den inställningspanel som du vill använda. Inställningshanteraren som visas på sidan är inte en bild, utan själva Inställningshanteraren. Om du vill ändra inställningarna klickar du på flikarna för att visa olika paneler och klickar sedan på de alternativ på panelerna i Inställningshanteraren som visas på webbsidan.

Inställningarna i Inställningshanteraren tillämpas på alla webbplatser som innehåller SWF- eller FLV-innehåll, inte bara på en specifik webbplats.

Vad är sekretessinställningar?

Program som körs i Flash Player kan begära åtkomst till kameran och/eller mikrofonen på din dator. Med sekretessinställningarna kan du ange om program från en viss webbplats ska beviljas den här typen av åtkomst eller inte. Observera att det är den person eller det företag som har skapat programmet som begär sådan åtkomst, inte Adobe (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär åtkomst till kameran eller mikrofonen).

Personen eller företaget som begär åtkomst till din dator bör klargöra varför de behöver åtkomst till datorn och hur de avser att använda ljudet eller videon. Läs alltid sekretesspolicyn om någon begär åtkomst till ljud eller video på din dator. Läs gärna Adobes sekretesspolicy. Kontakta personen eller företaget som äger webbplatsen som begär åtkomst till din dator och be om information om deras sekretesspolicy.

Observera att även om den här inställningspanelen är en del av Flash Player så används den här typen av ljud och video av program som skapats av tredje part. Adobe frånsäger sig allt ansvar avseende andra företags sekretessprinciper, samt hur tredjepartsföretag spelar in ljud eller video på din dator och hur de använder sådan information.

Om du vill ange sekretessinställningar för alla webbplatser använder du panelen Globala sekretessinställningar. Om du vill ange sekretessinställningar för enskilda webbplatser använder du panelen Sekretessinställningar för webbplatser.

Vad är lagringsinställningar?

Program som körs i Flash Player kan begära att få lagra information på din dator. Mängden information som kan lagras är emellertid begränsad till 100 kB, såvida du inte tilldelar mer utrymme. Du kan använda inställningarna för lokal lagring för att ange hur mycket diskutrymme, om något, som program från en viss webbplats kan använda för att lagra information på din dator. Observera att det är den person eller det företag som har skapat programmet som begär sådan åtkomst, inte Adobe (såvida inte Adobe har skapat programmet som begär att få spara informationen). Personen eller företaget som begär åtkomst till din dator bör klargöra varför de behöver åtkomst till datorn och hur de avser att använda den information de sparar. Läs alltid sekretesspolicyn om någon begär åtkomst till din dator. Läs gärna Adobes sekretesspolicy. Kontakta personen eller företaget som äger webbplatsen som begär åtkomst till din dator och be om information om deras sekretesspolicy.

Observera: även om den här inställningspanelen är en del av Flash Player så används informationen av program som skapats av tredje part. Adobe frånsäger sig allt ansvar avseende andra företags sekretessprinciper, samt hur tredjepartsföretag lagrar och använder information på din dator.

Om du vill ange lagringsinställningar för webbplatser som du inte besökt än använder du panelen Globala lagringsinställningar. Om du vill ange lagringsinställningar för webbplatser som du redan besökt använder du panelen Lagringsinställningar för webbplatser.

Vad är säkerhetsinställningar?

Flash Player inkluderar säkerhetsinställningar som gör att du inte behöver tillåta eller neka åtkomst i alla situationer. I takt med att SWF- och FLV-innehållet har blivit mer avancerat har även Flash Player blivit mer avancerad, och omfattar fler sekretess- och säkerhetsfunktioner. Ibland kanske du ändå stöter på äldre SWF- eller FLV-innehåll som har skapats med äldre säkerhetsregler. I dessa fall uppmanas du att välja ett av två alternativ: antingen kan du låta innehållet fungera så som det är avsett, med de äldre säkerhetsreglerna, eller så kan du välja att tillämpa de nya, hårdare reglerna. Med det senare alternativet kan du bara visa och spela upp innehåll som stämmer med de senaste säkerhetsstandarderna. Det kan emellertid ibland medföra att äldre SWF- eller FLV-innehåll inte fungerar som det ska.

När äldre innehåll körs i en nyare version av Flash Player, och du uppmanas att välja om nyare regler ska tillämpas eller inte, visas någon av följande popup-dialogrutor. I dialogrutorna uppmanas du att ange behörighet innan det äldre SWF- eller FLV-innehållet tillåts kommunicera med äldre platser på Internet:

  • Det kan visas en dialogruta med ett meddelande om att det SWF- eller FLV-innehåll som du använder försöker tillämpa äldre säkerhetsregler för att få åtkomst till information från en webbplats utanför dess egen domän, och den informationen kan delas mellan två webbplatser. Du uppmanas tillåta eller neka sådan åtkomst.

    Förutom att tillåta eller neka åtkomsten i dialogrutan kan du använda panelen Globala säkerhetsinställningar. På den här panelen kan du ange att dialogrutan alltid ska visas så att du kan bevilja åtkomst från fall till fall, att åtkomsten alltid ska nekas utan föregående fråga eller att åtkomsten alltid ska beviljas till andra webbplatser eller domäner utan föregående fråga.
  • (Flash Player 8 och senare) Om du har hämtat SWF- eller FLV-innehåll till datorn kan en dialogruta visas som varnar för att innehållet försöker kommunicera med Internet. I Flash Player 8 och senare versioner kan lokalt SWF- eller FLV-innehåll inte kommunicera med Internet som standard.

    panelen Globala säkerhetsinställningar kan du ange att vissa program på datorn som körs i Flash Player ska kunna kommunicera med Internet.

Om du vill ändra säkerhetsinställningarna eller lära dig mer om alternativen läser du avsnittet om panelen Globala inställningar.

Vad är inställningar för automatiska meddelanden?

Adobe uppdaterar regelbundet Flash Player med nya funktioner eller korrigeringar av problem. Med inställningarna för automatiska meddelanden kan du ange om du vill aviseras automatiskt när en uppdaterad version av Flash Player är tillgänglig så att du kan installera den uppdaterade versionen direkt.

Uppdateringarna av Flash Player försäkrar att Flash Player fungerar korrekt, och kan omfatta säkerhetsförbättringar eller nya produktfunktioner. Adobe rekommenderar att du alltid uppdaterar till den senaste versionen av Flash Player, särskilt om det finns nya säkerhetsuppdateringar.

Även om du själv kan välja att aviseras automatiskt om nya uppdateringar, samt ange hur ofta den här typen av meddelanden ska visas, så ansvarar inte Adobe för eventuella fel eller säkerhetsproblem som uppstår på grund av att du inte har den senaste versionen av Flash Player på datorn.

Om du vill ange inställningar för automatiska meddelanden använder du panelen Globala meddelandeinställningar.

Obs! Automatisk meddelandetjänst finns på alla Windows-plattformar. Du måste också ha behörighet att installera program på datorn. Det betyder att du måste vara inloggad som administratör eller som en användare som har behörighet att installera program.

Hur söker jag efter uppdateringar manuellt?

På alla plattformar som stöds går det att kontrollera manuellt om den installerade Flash Player-versionen är den senaste säkra versionen. Om du vill veta vilken version av Flash Player du har går du till hemsidan för Flash Player. Där körs ett versionstest som anger vilken Flash Player-version du har och du kan se en lista över de senaste versionerna som är tillgängliga för plattformen. Om du vill installera den senaste versionen av Flash Player går du till installationssidan*.

Användare kan också läsa säkerhetsrelaterad information för Flash Player. På den här sidan beskrivs de säkerhetsuppdateringar som finns för olika versioner av Flash Player. Högst upp på sidan kan du dessutom registrera dig för att få e-postmeddelanden om kommande säkerhetsinformation.

Vad är inställningar för uppspelning av skyddat innehåll?

En del innehåll på Internet skyddas av innehållsleverantören med hjälp av Adobe Flash Access. Om du vill använda det här skyddade innehållet måste användaren först skaffa innehållslicenser från innehållsleverantören. De här innehållslicenserna hämtas automatiskt till datorn, till exempel när du hyr eller köper det skyddade innehållet. Licenserna sparas sedan på datorn.

Du hanterar eller inaktiverar de här licenserna på panelen med inställningar för uppspelning av skyddat innehåll.

Vad är inställningar för P2P-nätverk?

En webbplats som skickar ljud och video till datorn kan överföra innehållet snabbare om användare som spelar upp samma innehåll delar bandbredd med varandra. Genom att bandbredden delas kan ljudet eller videofilmen spelas upp jämnare, utan de hopp eller pauser som kan orsakas av buffring. Detta kallas P2P-nätverk, eftersom datorer i nätverket hjälps åt för att skapa en bättre dataöverföring. Flash Player delar bara bandbredd via P2P-nätverk om du ger tillåtelse till det.

Om du aktiverar det här alternativet innebär det inte att du delar din bandbredd så fort något program vill använda den. Du tillåter bara att program frågar om de får utnyttja din bandbredd. I de flesta fall vill du nog bara dela bandbredd när du är uppkopplad via en höghastighetsanslutning.

Tänk på att när du delar din bandbredd ökar mängden data som din operatör skickar till din enhet. Om du har en fast månadskostnad för obegränsad dataöverföring påverkas din faktura inte av att du använder P2P-nätverk.

Men om du betalar för en viss mängd data eller är osäker på hur du debiteras för nätanvändningen, kanske det är bäst att inaktivera P2P-nätverk. Om du gör det tillfrågas du aldrig om du vill dela din bandbredd.

Använd panelen P2P-nätverk för att ange om du vill använda P2P-nätverk eller inte.

Måste jag ange alternativ för sekretess och diskutrymme igen om jag redan gjort det i webbläsaren?

Som du kanske vet kan vissa webbplatser, beroende på inställningarna i webbläsaren, lagra och använda små mängder data på din dator, så kallade cookies. Om du till exempel välkomnas med ditt namn på en webbplats som du ofta besöker lagras förmodligen ditt namn i en cookie-fil. Du kan ändra alternativen i webbläsaren för att tillåta eller förbjuda cookies. Du kan också ange hur mycket diskutrymme som de sidor som du besöker kan använda.

När SWF- eller FLV-innehåll spelas upp prioriteras de inställningar du har valt för Flash Player framför eventuella alternativ som du har angett i webbläsaren. Det betyder att du kan tillfrågas om ett program som körs i Flash Player kan lagra information på din dator även om du har valt att inte tillåta cookies i inställningarna i webbläsaren. Det beror på att den information som lagras av Flash Player inte fungerar på samma sätt som en cookie. Informationen används bara av programmet och har ingen koppling till andra inställningar för Internet-sekretess eller -säkerhet som du har konfigurerat i webbläsaren.

På samma sätt är mängden diskutrymme som du tilldelar programmet helt oberoende av mängden diskutrymme som du avsätter för lagrade sidor i webbläsaren. Det betyder att när SWF- och FLV-innehåll spelas upp kan programmet använda den mängd diskutrymme du anger här, plus det utrymme som du har avsatt för lagrade sidor i webbläsarinställningarna.

Oavsett hur du har konfigurerat webbläsaren kan du fortfarande välja att tillåta eller förbjuda att programmet som körs i Flash Player lagrar informationen, samt ange hur mycket diskutrymme som den lagrade informationen får ta upp på datorn.