Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Lokale opslaginstellingen

Wat zijn lokale opslaginstellingen?

Toepassingen die in Adobe Flash Player worden uitgevoerd, willen mogelijk gegevens op uw computer opslaan. Er kan maximaal 100 kB aan gegevens worden opgeslagen, tenzij u extra schijfruimte toewijst. Met lokale opslaginstellingen kunt u opgeven of en hoeveel schijfruimte een bepaalde website kan gebruiken om gegevens op uw computer op te slaan. De toegang wordt aangevraagd door de persoon die of het bedrijf dat de toepassing heeft gemaakt, en niet door Adobe (tenzij de toepassing die de gegevens wil opslaan door Adobe is gemaakt). In het hierboven weergegeven dialoogvenster staat [website] voor de naam van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de opgeslagen gegevens zullen worden gebruikt. Houd rekening met het privacybeleid van de persoon die toegang wil tot uw computer. Zie bijvoorbeeld het privacybeleid van Adobe. Raadpleeg de website die toegang aanvraagt voor informatie over hun privacybeleid.

Hoewel dit instellingenvenster onderdeel is van Flash Player, worden de gegevens gebruikt door een toepassing die door derden is gemaakt. Adobe is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, acties van derden met betrekking tot de opslag van gegevens op uw computer of het gebruik van dergelijke gegevens of informatie door dergelijke bedrijven.

Welk type gegevens kan een toepassing die in Flash Player wordt uitgevoerd op mijn computer opslaan?

Welke gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van de toepassing. De gegevens kunnen uiteenlopen van uw gebruikersnaam tot uw huidige score in een interactief spel of een lijst met aandelen in uw portefeuille. De toepassing moet duidelijk maken welke gegevens zullen worden opgeslagen.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Deze gegevens zijn toegankelijk voor een toepassing die momenteel wordt uitgevoerd in Flash Player of voor een andere toepassing op dezelfde website die in Flash Player wordt uitgevoerd. Adobe heeft geen toegang tot deze gegevens (tenzij de toepassing die de gegevens wil opslaan door Adobe is gemaakt).

Zoals beschreven in Wat zijn lokale opslaginstellingen? hierboven, is het de verantwoordelijkheid van de website die toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de gegevens zullen worden gebruikt. Zijn de gegevens bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor u of worden deze openbaar gemaakt? Wie heeft in de toekomst toegang tot de gegevens? Worden de gegevens na een bepaalde tijd verwijderd? Deze zaken moeten worden beschreven in het privacybeleid van de website die toegang wil tot uw computer.

Ik heb al opties voor privacy en schijfruimte ingesteld in mijn browser. Hoe beïnvloeden deze instellingen mijn Flash Player-instellingen?

Sommige websites werken samen met uw browser en slaan op uw computer kleine hoeveelheden gegevens op voor eigen gebruik in de toekomst, in zogenoemde cookies. Als u bijvoorbeeld regelmatig een bepaalde website bezoekt, wordt u verwelkomd met uw eigen naam. Uw naam is dan opgeslagen in een cookie. Met de opties van de browser kunt u bepalen of cookies mogen worden opgeslagen of niet. U kunt in uw browser ook opgeven dat door webpagina's die u bezoekt, slechts een bepaalde hoeveelheid schijfruimte mag worden gebruikt.

Tijdens het afspelen van SWF- of FLV-inhoud worden de instellingen gebruikt die u voor Flash Player hebt geselecteerd, in plaats van de opties die u in de browser hebt ingesteld. Als u bijvoorbeeld in de browser hebt aangegeven dat er geen cookies mogen worden opgeslagen op uw computer, wordt u gevraagd of een toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player wel gegevens mag opslaan. Deze vraag wordt gesteld omdat de gegevens die door Flash Player worden opgeslagen, niet hetzelfde zijn als cookies. De gegevens worden namelijk alleen gebruikt door de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player en hebben niets te maken met andere internetprivacy- of beveiligingsinstellingen in de browser.

Ook de hoeveelheid schrijfruimte die door de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player mag worden gebruikt, heeft geen invloed op de hoeveelheid schijfruimte die u hebt toegewezen voor de opslag van webpagina's in de browser. Wanneer SWF- of FLV-inhoud wordt afgespeeld, wordt de hoeveelheid schijfruimte die u hier toestaat, opgeteld bij de schijfruimte die de browser gebruikt voor opgeslagen pagina's.

Hoe u de browser ook hebt geconfigureerd, u kunt nog steeds opgeven of de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player wel of geen gegevens mag opslaan en hoeveel schijfruimte de opgeslagen gegevens in beslag mogen nemen, zoals verderop in dit document wordt beschreven.

Wat zijn mijn lokale opslagopties?

  • Selecteer Nooit als u niet wilt dat toepassingen van deze website gegevens op uw computer kunnen opslaan. U wordt dan nooit meer hierom gevraagd. Toepassingen van andere websites kunnen later wel vragen of ze gegevens mogen opslaan op uw computer. Gebruik het deelvenster Algemene opslaginstellingen als u niet wilt dat toepassingen van websites die u nog niet hebt bezocht, gegevens kunnen opslaan op uw computer. U wordt dan niet meer hierom gevraagd.
  • Verplaats de schuifregelaar helemaal naar links (Geen) als u wilt dat toepassingen van deze website gegevens op uw computer kunnen opslaan, maar dit elke keer en voor elke toepassing wilt kunnen beslissen. Telkens wanneer een toepassing van deze website gegevens op uw computer wil opslaan, wordt een vraag om meer schijfruimte weergegeven.
  • Verplaats de schuifregelaar helemaal naar rechts (Onbeperkt) als u wilt dat toepassingen van deze website elke gewenste hoeveelheid gegevens op uw computer kunnen opslaan.
  • Verplaats de schuifregelaar naar 10 kB, 100 kB, 1 MB of 10 MB als u wilt dat toepassingen van deze website gegevens op uw computer kunnen opslaan, maar de gebruikte hoeveelheid schijfruimte wilt beperken. Als een toepassing meer ruimte nodig heeft dan de toegewezen schijfruimte, wordt een vraag om meer schijfruimte weergegeven wanneer de toepassing wordt uitgevoerd.

Als op uw computer gegevens zijn opgeslagen door een toepassing van deze website en u een waarde selecteert die kleiner is dan de hoeveelheid gegevens die al is opgeslagen, geeft Flash Player een bericht weer met de melding dat alle eerder opgeslagen gegevens worden verwijderd.

Als u niet wilt dat bestaande gegevens worden verwijderd, klikt u op Annuleren om terug te keren naar het deelvenster met lokale opslaginstellingen en selecteert u vervolgens een grotere waarde. Klik anders op OK om de gegevens te verwijderen en terug te keren naar de toepassing.

Hoe kan ik mijn lokale opslaginstellingen wijzigen?

U kunt de lokale opslaginstellingen wijzigen als u bijvoorbeeld meer schijfruimte wilt toewijzen voor gegevens van deze website. Het deelvenster met lokale opslaginstellingen weergeven:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Macintosh) op de afbeelding van de actieve toepassing.
  2. Klik in het snelmenu op Instellingen en klik op het tabblad Lokale opslag.