Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Pop-upvraag over privacy

Waarom moet ik deze vraag beantwoorden?

De toepassing die wordt uitgevoerd in Adobe Flash Player heeft toegang gevraagd tot de camera en/of microfoon die beschikbaar is op uw computer, vanaf dit moment tot het moment dat de toepassing wordt beëindigd. De toegang wordt aangevraagd door de persoon die of het bedrijf dat de toepassing heeft gemaakt, en niet door Adobe (tenzij de toepassing die uw camera of microfoon wil gebruiken door Adobe is gemaakt). In het hierboven weergegeven dialoogvenster staat [website] voor de naam van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de audio of video zal worden gebruikt. Houd rekening met het privacybeleid van de persoon die audio- of videotoegang aanvraagt. Zie bijvoorbeeld het privacybeleid van Adobe. Raadpleeg de website die toegang aanvraagt voor informatie over hun privacybeleid.

Hoewel dit dialoogvenster onderdeel is van Flash Player, worden de audio en video gebruikt door een toepassing die door derden is gemaakt. Adobe is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, acties van derden met betrekking tot het vastleggen van audio of video op uw computer of het gebruik van dergelijke gegevens of informatie door dergelijke bedrijven.

Wat gebeurt er als ik Toestaan kies?

Als u Toestaan kiest, kan de toepassing de beelden van de camera en het geluid van de microfoon vastleggen totdat u de toepassing sluit. De toepassing kan de video en audio uitzenden voor andere personen die naar dezelfde toepassing kijken of luisteren, bijvoorbeeld tijdens een interactieve vergadering. De toepassing kan de video en audio echter ook opnemen en later afspelen, bijvoorbeeld voor iemand die de vergadering nu niet kan bijwonen.

Het is ook mogelijk dat de toepassing de video en audio beschikbaar wil stellen zodat alleen u deze kunt bekijken en beluisteren, bijvoorbeeld om u te laten zien hoe u kijkt en klinkt wanneer u een toespraak oefent. In dit geval worden de video en audio niet door de toepassing uitgezonden, maar wordt alleen opgenomen wat u doet op het moment dat u het doet.

Zoals beschreven in Waarom moet ik deze vraag beantwoorden? hierboven, is het de verantwoordelijkheid van de website die toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de video of audio zal worden gebruikt. Worden de video en audio bijvoorbeeld opgenomen of zijn de gegevens live beschikbaar? Wie heeft in de toekomst toegang tot de video en audio als deze gegevens worden opgenomen? Worden de gegevens na een bepaalde tijd verwijderd? Deze zaken moeten worden beschreven in het privacybeleid van de website die toegang wil tot uw camera of microfoon.

Wat gebeurt er als ik Weigeren kies?

Als u Weigeren kiest, heeft de toepassing geen toegang tot uw camera of microfoon. De toepassing blijft actief, maar werkt mogelijk niet naar behoren. De toepassing kan echter ook de melding geven dat deze wordt beëindigd als u de toegang weigert. In dit geval kunt u de toepassing alsnog toegang geven of de toepassing sluiten.

Moet ik deze vraag telkens beantwoorden wanneer ik een toepassing start vanaf deze website?

Nee. U kunt het deelvenster Privacy-instellingen gebruiken om toegang tot uw camera en microfoon toe te staan of te weigeren voor alle toepassingen van deze website zonder dat u telkens om toestemming wordt gevraagd. Het deelvenster Privacy-instellingen weergeven:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Macintosh) op de afbeelding van de actieve toepassing.
  2. Klik in het snelmenu op Instellingen en klik op het tabblad Privacy.

U kunt ook Flash Player Settings Manager gebruiken om uw privacy te beheren op algemeen niveau (voor alle websites) of per website (voor websites die u reeds hebt bezocht). Zie Wat kan ik doen met Settings Manager? voor meer informatie.

Hoe kan ik deze vraag opnieuw weergeven?

Dat is niet mogelijk. Deze vraag wordt automatisch door Flash Player weergegeven wanneer dat nodig is.