Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Pop-upvraag over peer-ondersteund netwerken

Waarom moet ik deze vraag beantwoorden?

Deze vraag wordt weergegeven omdat een website die audio en video levert, de levering van de inhoud wil verbeteren door gebruikers die dezelfde inhoud afspelen hun bandbreedte te laten delen. Hierdoor kan de audio of video vloeiender worden afgespeeld, zonder dat er bij het bufferen haperingen of onderbrekingen optreden. Dit wordt peer-ondersteund netwerken genoemd, aangezien peers in het netwerk elkaar helpen bij het creëren van een betere ervaring. Adobe Flash Player gebruikt alleen peer-ondersteund netwerken voor het delen van bandbreedte als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wat gebeurt er als ik Toestaan kies?

Als u Toestaan kiest, mag de website uw bandbreedte delen en profiteert u bij het afspelen van media van de bandbreedte van anderen.

Wat gebeurt er als ik Weigeren kies?

Als u Weigeren kiest, mag de website uw netwerkbandbreedte niet delen en profiteert u bij het afspelen van media niet van de bandbreedte van anderen. Afhankelijk van het ontwerp van de site is het mogelijk dat bepaalde functionaliteit niet werkt.

Wat gebeurt er als ik Onthoud kies?

Als u Onthoud kiest, wordt in het deelvenster Peer-ondersteund netwerken van Settings Manager onthouden of u Toestaan of Weigeren hebt gekozen en wordt de pop-upvraag over peer-ondersteund netwerken niet meer weergegeven voor die website:

  • Als u Onthoud en Toestaan kiest, mag de website altijd uw bandbreedte delen zonder hiervoor uw toestemming te vragen.
  • Als u Onthoud en Weigeren kiest, mag de website nooit uw bandbreedte delen.

Hoe kan ik deze vraag opnieuw weergeven?

Als u in het deelvenster Peer-ondersteund netwerken van Settings Manager de optie Altijd vragen kiest, wordt deze vraag altijd weergegeven als een website uw bandbreedte wil delen. U kunt het deelvenster Peer-ondersteund netwerken ook gebruiken voor het wijzigen van instellingen die u in het verleden voor een website hebt opgeslagen.

Wat moet ik doen als ik nooit bandbreedte wil delen?

Als u in het deelvenster Peer-ondersteund netwerken van Settings Manager de optie P2P-uplink voor alles uitschakelen kiest, krijgt u nooit meer de vraag of u bandbreedte wilt delen en wordt dit voor geen enkele website toegestaan.