Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Het deelvenster Peer-ondersteund netwerken


Opmerking: De hierboven weergegeven figuur is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Klik op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven. Met de opties in de deelvensters kunt u de instellingen voor Adobe Flash Player wijzigen.

De bovenstaande lijst met websites is alleen op uw computer opgeslagen zodat u uw instellingen voor peer-ondersteund netwerken kunt bekijken of wijzigen. Adobe heeft geen toegang tot deze lijst of de gegevens die mogelijk door de websites op uw computer zijn opgeslagen.

Gebruik dit deelvenster om instellingen voor peer-ondersteund netwerken op te geven voor de websites die u hebt bezocht. Zie Wat is peer-ondersteund netwerken? voor meer informatie over peer-ondersteund netwerken en hoe u beslist of u dit wilt inschakelen of niet.

In de lijst met bezochte websites wordt voor iedere bezochte website het volgende weergegeven:

  • De naam van de bezochte website
  • De instelling voor peer-ondersteund netwerken voor de website

Netwerkinstellingen wijzigen

Als u instellingen wilt opgeven voor een website, selecteert u de website in de lijst Bezochte websites en wijzigt u vervolgens naar wens de instellingen. In de volgende lijst worden de opties beschreven:

  • Kies Altijd weigeren als deze website uw bandbreedte niet mag delen. U wordt nooit meer gevraagd of u uw bandbreedte wilt delen.
  • Kies Altijd toestaan als deze website uw bandbreedte mag delen. U wordt nooit meer gevraagd of u uw bandbreedte wilt delen.
  • Kies Altijd vragen als u wilt dat Flash Player u altijd vraagt of uw bandbreedte mag worden gedeeld.

P2P-uplink voor alles uitschakelen

Selecteer P2P-uplink voor alles uitschakelen als u uw bandbreedte nooit wilt delen. Deze instelling is van invloed op websites die u reeds hebt bezocht en op websites die u nog niet hebt bezocht. Als u deze optie uitschakelt, worden (indien van toepassing) vorige instellingen voor afzonderlijke websites hersteld.