Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Het deelvenster Algemene privacy-instellingen


Opmerking: De hierboven weergegeven figuur is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Klik op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven. Met de opties in de deelvensters kunt u de instellingen voor Adobe Flash Player wijzigen.

Met dit deelvenster kunt u de privacyinstellingen van Flash Player opnieuw instellen:

  • Als u Altijd weigeren kiest en uw keuze vervolgens bevestigt, wordt elke website die uw camera of microfoon probeert te gebruiken de toegang geweigerd. U wordt niet opnieuw gevraagd of een website uw camera of microfoon mag gebruiken. Deze actie is zowel van toepassing op websites die u al hebt bezocht als op websites die u nog niet hebt bezocht.
  • Als u Altijd vragen kiest en uw keuze vervolgens bevestigt, moet elke website, alvorens deze uw camera of microfoon kan gebruiken, eerst om toestemming vragen. Deze actie is zowel van toepassing op websites die u al hebt bezocht als op websites die u nog niet hebt bezocht.

Als u in het deelvenster Privacy-instellingen eerder het selectievakje Onthouden hebt ingeschakeld om permanente toegang tot een of meer websites toe te staan of te weigeren, heeft het selecteren van Altijd vragen of Altijd weigeren tot gevolg dat het selectievakje Onthouden wordt uitgeschakeld voor die websites. Met andere woorden, de keuze die u hier maakt, overschrijft eerdere keuzen die u mogelijk in het deelvenster Privacy-instellingen hebt gemaakt.

Nadat u Altijd vragen of Altijd weigeren hebt geselecteerd (of in plaats daarvan) kunt u privacy-instellingen opgeven voor afzonderlijke websites die u al hebt bezocht. U kunt bijvoorbeeld hier Altijd weigeren kiezen en vervolgens in het deelvenster Privacy-instellingen website de optie Altijd toestaan kiezen voor afzonderlijke websites die u kent en vertrouwt.

Zie Wat zijn privacy-instellingen? in het onderwerp over Settings Manager voor een overzicht van problemen met betrekking tot privacy.