Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Pop-upvraag over lokale opslag

Waarom moet ik deze vraag beantwoorden?

De toepassing die u uitvoert in Adobe Flash Player wil gegevens opslaan op uw computer, maar heeft hiervoor meer schijfruimte nodig dan momenteel is toegewezen. Flash Player geeft de hoeveelheid schijfruimte weer die momenteel wordt gebruikt voor opslag en geeft aan hoeveel ruimte maximaal nodig is voor de opslag van deze gegevens. In het bovenstaande dialoogvenster wordt bijvoorbeeld momenteel 2 kB gebruikt en is maximaal 1 MB nodig. De toegang wordt aangevraagd door de persoon die of het bedrijf dat de toepassing heeft gemaakt, en niet door Adobe (tenzij de toepassing die de gegevens wil opslaan door Adobe is gemaakt). In het hierboven weergegeven dialoogvenster staat [website] voor de naam van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die of het bedrijf dat toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de opgeslagen gegevens zullen worden gebruikt. Houd rekening met het privacybeleid van de persoon die toegang wil tot uw computer. Zie bijvoorbeeld het privacybeleid van Adobe. Raadpleeg de website die toegang aanvraagt voor informatie over hun privacybeleid.

Hoewel dit instellingenvenster onderdeel is van Flash Player, worden de gegevens gebruikt door een toepassing die door derden is gemaakt. Adobe is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, acties van derden met betrekking tot de opslag van gegevens op uw computer of het gebruik van dergelijke gegevens of informatie door dergelijke bedrijven.

Welk type gegevens kan een toepassing die in Flash Player wordt uitgevoerd op mijn computer opslaan?

Welke gegevens worden opgeslagen, is afhankelijk van de toepassing. De gegevens kunnen uiteenlopen van uw gebruikersnaam tot uw huidige score in een interactieve spel of een lijst met aandelen in uw portefeuille. De toepassing moet duidelijk maken welke gegevens zullen worden opgeslagen.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Deze gegevens zijn toegankelijk voor de toepassing die momenteel wordt uitgevoerd in Flash Player of voor een andere toepassing op dezelfde website die in Flash Player wordt uitgevoerd. Adobe heeft geen toegang tot deze gegevens (tenzij de toepassing die de gegevens wil opslaan door Adobe is gemaakt). Zoals beschreven in Waarom moet ik deze vraag beantwoorden? hierboven, is het de verantwoordelijkheid van de website die toegang aanvraagt om u duidelijk te maken waarom toegang gewenst is en hoe de gegevens zullen worden gebruikt. Zijn de gegevens bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor u of worden deze openbaar gemaakt? Wie heeft in de toekomst toegang tot de gegevens? Worden de gegevens na een bepaalde tijd verwijderd? Deze zaken moeten worden beschreven in het privacybeleid van de website die toegang wil tot uw computer.

Ik heb al opties voor privacy en schijfruimte ingesteld in mijn browser. Hoe beïnvloeden deze instellingen mijn Flash Player-instellingen?

Sommige websites werken samen met uw browser en slaan op uw computer kleine hoeveelheden gegevens op voor eigen gebruik in de toekomst, in zogenoemde cookies. Als u bijvoorbeeld regelmatig een bepaalde website bezoekt, wordt u verwelkomd met uw eigen naam. Uw naam is dan opgeslagen in een cookie. Met de opties van de browser kunt u bepalen of cookies mogen worden opgeslagen of niet. U kunt in uw browser ook opgeven dat door webpagina's die u bezoekt, slechts een bepaalde hoeveelheid schijfruimte mag worden gebruikt.

Tijdens het afspelen van SWF- of FLV-inhoud worden de instellingen gebruikt die u voor Flash Player hebt geselecteerd, in plaats van de opties die u in de browser hebt ingesteld. Als u bijvoorbeeld in de browser hebt aangegeven dat er geen cookies mogen worden opgeslagen op uw computer, wordt u gevraagd of een toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player wel gegevens mag opslaan. Deze vraag wordt gesteld omdat de gegevens die door Flash Player worden opgeslagen, niet hetzelfde zijn als cookies. De gegevens worden namelijk alleen gebruikt door de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player en hebben niets te maken met andere internetprivacy- of beveiligingsinstellingen in de browser.

Ook de hoeveelheid schrijfruimte die door de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player mag worden gebruikt, heeft geen invloed op de hoeveelheid schijfruimte die u hebt toegewezen voor de opslag van webpagina's in de browser. Wanneer SWF- of FLV-inhoud wordt afgespeeld, wordt de hoeveelheid schijfruimte die u hier toestaat, opgeteld bij de schijfruimte die de browser gebruikt voor opgeslagen pagina's.

Hoe u de browser ook hebt geconfigureerd, u kunt nog steeds opgeven of de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player wel of geen gegevens mag opslaan, zoals verderop in dit document wordt beschreven.

Wat gebeurt er als ik Toestaan kies?

Als u Toestaan kiest, kan de toepassing die wordt uitgevoerd in Flash Player voor toekomstig gebruik gegevens op uw computer opslaan tot maximaal de benodigde schijfruimte.

Wat gebeurt er als ik Weigeren kies?

Als u Weigeren kiest, kan de hoeveelheid beschikbare schijfruimte voor de opslag van gegevens op uw computer niet door Flash Player worden vergroot. De toepassing blijft actief, maar werkt mogelijk niet naar behoren. De toepassing kan echter ook de melding geven dat deze wordt beëindigd als u niet meer schijfruimte beschikbaar maakt. In dit geval kunt u de hoeveelheid beschikbare schijfruimte vergroten of de toepassing sluiten.

Moet ik deze vraag telkens beantwoorden wanneer ik een toepassing start vanaf deze website?

Nee. In het deelvenster met lokale opslaginstellingen kunt u opgeven dat toekomstige toepassingen van deze website gegevens op uw computer mogen opslaan zonder u telkens om toestemming te vragen. Het deelvenster met lokale opslaginstellingen weergeven:

  1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of Control-klik (Macintosh) op de afbeelding van de actieve toepassing.
  2. Klik in het snelmenu op Instellingen en klik op het tabblad Lokale opslag.

U kunt ook Flash Player Settings Manager gebruiken om uw lokale opslaginstellingen te beheren op algemeen niveau (voor websites die u nog niet hebt bezocht) of per website (voor websites die u reeds hebt bezocht). Zie Wat kan ik doen met Settings Manager? voor meer informatie.

Hoe kan ik deze vraag opnieuw weergeven?

Dat is niet mogelijk. Deze vraag wordt automatisch door Flash Player weergegeven wanneer dat nodig is.