Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Het deelvenster Privacy-instellingen website


Opmerking: De hierboven weergegeven figuur is geen afbeelding, maar de daadwerkelijke Settings Manager. Klik op de tabbladen om de verschillende deelvensters weer te geven. Met de opties in de deelvensters kunt u de instellingen voor Adobe Flash Player wijzigen.

De bovenstaande lijst met websites is alleen op uw computer opgeslagen zodat u uw privacy-instellingen kunt bekijken of wijzigen. Adobe heeft geen toegang tot deze lijst of de gegevens die door de websites op uw computer zijn opgeslagen.

Gebruik dit deelvenster om privacy-instellingen op te geven voor de websites die u hebt bezocht. De lijst Bezochte websites bevat de volgende informatie over elke website:

  • De naam van de website
  • De privacy-instelling voor de website

Als u privacy-instellingen wilt opgeven voor een website, selecteert u de website in de lijst met bezochte websites en wijzigt u vervolgens de privacy-instellingen. In de volgende lijst worden de privacy-opties beschreven:

  • Selecteer Altijd vragen als u toegang tot uw camera of microfoon wilt toestaan of weigeren telkens wanneer de geselecteerde website deze probeert te gebruiken.
  • Selecteer Altijd toestaan als u toegang tot uw camera en microfoon wilt toestaan telkens wanneer de geselecteerde website deze probeert te gebruiken. U wordt niet opnieuw om toestemming gevraagd.
  • Selecteer Altijd weigeren als u de toegang tot uw camera en microfoon wilt weigeren telkens wanneer de geselecteerde website deze probeert te gebruiken. U wordt niet opnieuw om toestemming gevraagd.

Opmerking: Als u wilt dat alle websites om uw toestemming vragen voordat deze uw camera of microfoon gebruiken of als u wilt voorkomen dat een website toegang heeft tot uw camera of microfoon, gebruikt u het deelvenster Algemene privacy-instellingen.