Toegankelijkheid

Hulp voor Flash Player

Inhoudsopgave

Pop-upvraag over beveiliging

Waarom moet ik deze vraag beantwoorden?

Deze vraag wordt weergegeven omdat de toepassing die momenteel wordt uitgevoerd in Adobe Flash Player, toegang probeert te krijgen tot informatie van een site buiten het eigen domein, die een ouder systeem of een verouderde beveiliging gebruikt. Flash Player waarschuwt u dat er mogelijk gegevens worden gedeeld tussen twee sites en vraagt of u dergelijke toegang al dan niet wilt toestaan. In de vraag die hierboven wordt weergegeven, staat [site1] voor de naam van de persoon die of het bedrijf dat de toepassing heeft gemaakt waarmee toegang wordt geprobeerd te krijgen tot een andere site ([site2]).

De site die wordt geopend, [site2], bepaalt welke andere sites toegang hebben. In sommige gevallen is door de persoon of het bedrijf niet aangegeven welke andere sites toegang hebben. Flash Player geeft daarom een waarschuwing weer voordat [site2] wordt geopend. Als u deze vraag ziet en twijfels hebt, neemt u contact op met de persoon of het bedrijf achter de site waartoe toegang wordt geprobeerd te krijgen en informeert u de persoon of het bedrijf over deze vraag.

De toegang wordt aangevraagd door de persoon die of het bedrijf dat de toepassing heeft gemaakt, en niet door Adobe (tenzij de toepassing die toegang wil tot de andere website door Adobe is gemaakt). Hoewel deze pop-upvraag onderdeel is van Adobe Flash Player, probeert een toepassing die door derden is gemaakt toegang te verkrijgen tot een andere site. Adobe is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, acties van derden met betrekking tot de toegang tot sites buiten hun domein of het gebruik van dergelijke gegevens of informatie door dergelijke bedrijven.

Wat gebeurt er als ik Toestaan kies?

Als u Toestaan kiest, heeft de toepassing toegang tot de andere site totdat u de toepassing sluit. Het is mogelijk dat de toepassing toegang heeft tot ongeautoriseerde gegevens op [site2], maar dit is onwaarschijnlijk. Let op het volgende voordat u op Toestaan klikt:

  • Herkent en vertrouwt u de persoon die of het bedrijf ([site1]) dat toegang probeert te krijgen tot de andere site? Als [site1] bijvoorbeeld een bekende website is die u regelmatig bezoekt en vertrouwt, is het waarschijnlijk veilig om toegang toe te staan.
  • Behoren [site1] en [site2] tot hetzelfde domein? Als bijvoorbeeld server1.adobe.com toegang probeert te krijgen tot server2.adobe.com, ziet u dat server1 en server2 beide behoren tot hetzelfde domein, Adobe.com, en is het waarschijnlijk veilig om toegang toe te staan.

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon of het bedrijf achter de site waartoe toegang wordt geprobeerd te krijgen om te bepalen welke andere sites toegang hebben tot hun site. Als u Toestaan kiest maar nog steeds twijfels hebt, neemt u contact op met de persoon of het bedrijf achter de site waartoe toegang wordt geprobeerd te krijgen en informeert u de persoon of het bedrijf over deze vraag.

Wat gebeurt er als ik Weigeren kies?

Als u Weigeren kiest, heeft de toepassing geen toegang tot de andere site. De toepassing blijft actief, maar werkt mogelijk niet naar behoren. Als u [site1] of de persoon die of het bedrijf dat toegang probeert te krijgen tot de andere site niet herkent of vertrouwt, is het veiliger om de toegang te weigeren. Het is mogelijk dat [site1] ongeautoriseerde gegevens kan ophalen van [site2].

Wat gebeurt er als ik Nooit meer vragen kies?

Als u het selectievakje Nooit meer vragen inschakelt, wordt uw keuze voor Toestaan of Weigeren onthouden in het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen in Settings Manager en wordt deze pop-upvraag over beveiliging niet meer weergegeven:

  • Als u het selectievakje Nooit meer vragen inschakelt en vervolgens op Toestaan klikt, wordt aan websites die het oude beveiligingssysteem gebruiken en die toegang proberen te krijgen tot een andere site altijd toegang verleend en wordt u niet om toestemming gevraagd.
  • Als u het selectievakje Nooit meer vragen inschakelt en vervolgens op Weigeren klikt, wordt voor websites die het oude beveiligingssysteem gebruiken en die toegang proberen te krijgen tot een andere site altijd de toegang geweigerd. De SWF- of FLV-inhoud of -toepassingen van deze websites werken dan mogelijk niet naar behoren.

Moet ik deze vraag telkens beantwoorden wanneer ik SWF- of FLV-inhoud op een website bekijk?

U hoeft deze vraag niet vaak te beantwoorden. Als deze vraag wel regelmatig wordt weergegeven, neemt u contact op met de persoon of het bedrijf achter de site waartoe toegang wordt geprobeerd te krijgen en informeert u de persoon of het bedrijf over deze vraag. De eigenaar van de site moet het probleem dan oplossen. Als u het selectievakje Nooit meer vragen inschakelt, hoeft u deze vraag niet opnieuw te beantwoorden (zie Wat gebeurt er als ik Nooit meer vragen kies?). Als u het selectievakje Nooit meer vragen hebt ingeschakeld maar u zich later bedenkt, kunt u de beveiligingsinstellingen in het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen wijzigen.

Hoe kan ik deze vraag opnieuw weergeven?

Als u in het deelvenster Algemene beveiligingsinstellingen in Settings Manager de optie Altijd vragen hebt geselecteerd, wordt deze vraag telkens weergegeven wanneer een website met het oude beveiligingssysteem toegang probeert te krijgen tot een andere site.

Ik ben een ontwikkelaar van websites. Hoe voorkom ik dat gebruikers deze vraag zien?

Als u wilt voorkomen dat gebruikers deze vraag zien, moet u in een beleidsbestand opgeven welke websites toegang hebben tot uw site. Zie de website over de beveiliging van Adobe Flash Player voor meer informatie over beleidsbestanden en domeinmatching.